Skip to main content

Apel la propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, 2020

În perioada 11 mai – 15 iunie 2020 s-a desfășurat apelul de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, 2020. Acest fond finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale.

Astfel, toți antreprenorii ce activează în zonele rurale au avut oportunitatea să aplice cu idei inovatoare menite să valorifice potențialul și resursele locale și să contribuie la stimularea revitalizării economice și creșterii atractivității zonelor rurale.

Proeictul leader UEIdeea de bază a fondului este de a susținute  inițiative din diferite sectoare economice, cum ar fi apicultura, turismul rural, creșterea legumelor și alte sectoare importante pentru dezvoltarea locală.  Totodată vor fi încurajate proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru sector.

Bugetul total al apelului de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE este de 3,866,520.00 MDL.

Rezultatele evaluării formale și de conținut a dosarelor recepționate în cadrul apelului vor fi publicate pe pagina www.solidarityfund.md.