Skip to main content

Asiguratorii, instruiți despre Sistemul de Avertizare Timpurie

Un atelier de lucru de două zile i-a reunit din nou pe reprezentanții sectorului de asigurări din țară. S-a întâmplat în cadrul Componentei 3 – Companiile de asigurări – a Proiectului Twinning „Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) în materie de reglementare și de supraveghere prudențială”.

Scopul Componentei 3 este de a consolida capacitățile CNPF în ceea ce ține de supravegherea și reglementarea sectorului de asigurări, iar atelierul de lucru a fost dedicată dezvoltării unui standard minim al EWS (Early Warning System – Sistemul de Avertizare Timpurie, n.tr.) pentru asigurători. Astfel, timp de două zile, facilitatorii și participanții la atelier s-au concentrat pe prezentarea detaliată a sistemului și pe etapele acestuia, precum și pe tipurile de EWS în funcție de frecvența de performanță, și anume, lunar, trimestrial, în curs de desfășurare și anual. Experții polonezi, care au moderat atelierul, au acordat o atenție sporită obiectivelor și metodologiei EWS, și au analizat tipurile de riscuri acoperite, procedura de colectare și prelucrare a datelor, raportarea și practicile curente în cadrul regimului de Solvabilitate II pentru toate tipurile de EWS prezentate.

Pentru consolidarea celor însușite, experții polonezi au pregătit și un set de documente utile pentru activitatea de supraveghere, inclusiv trei documente pe care CNPF ar putea să le utilizeze în practica sa, după ajustarea lor la legislația și reglementările țării noastre. Documentele au fost întocmite pe baza normelor de Solvabilitate I, ce stau la baza legislației de asigurări din Republica Moldova.