Skip to main content

„Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova” – activități derulate în regim smart-working

În perioada iunie-august 2020, în contextul situației pandemice COVID-19, proiectul „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova” a continuat implementarea activităților proiectului prin modalități de lucru la distanță (smart working).

„Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova” – activități derulate în regim smart-workingMai exact, în perioada menționată mai sus, au fost implementate următoarele activități:

  • Au fost organizate întâlniri săptămânale online între angajații BNS și experții proiectului și, de asemenea, între conducerea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova (BNS) și reprezentanții proiectului;
  • S-au organizat întâlniri online de nivel tehnic de mai multe ori pe săptămână între personalul BNS și experții proiectului pentru a dezvolta și implementa activitățile proiectului în conformitate cu planul prestabilit; modul de lucru online a vizat discuții de grup, instruiri și tutoriale, prezentarea instrumentelor și a documentelor produse de experții proiectului cu contribuția personalului BNS, schimb de idei, cunoștințe și experiență, coaching și asistență.
  • Au fost create canale de comunicare directă între conducerea BNS și principalii parteneri ai proiectului: Institutul Național de Statistică Italian (Istat) și Institutul Național de Statistică din Polonia. Aceste canale au permis schimbul de informații cu BNS cu privire la cele mai bune practici urmate de Institutele Naționale Europene de Statistică pentru a continua să producă statistici oficiale în contextul pandemiei Covid-19.
  • La data de 30 iulie a fost organizată cea de-a doua reuniune a Comitetului Director. În contextul pandemiei Covid-19, întâlnirea a avut loc online. În total, 26 de reprezentanți au participat la eveniment, atât ca membri oficiali ai Comitetului de coordonare, cât și ca observatori. Toți participanții au subliniat problemele globale generate de pandemia Covid-19 și impactul pe care aceasta îl are asupra implementării proiectului ParStat, cum ar fi constrângerile de a oferi asistență tehnică din partea experților internaționali sau posibilitatea limitată de a desfășura activități de lucru pe teren pentru colectarea datelor statistice.

Pagina Digitool și site-ul web al proiectului (www.parstat.md) au fost actualizate constant cu informații relevante despre implementarea proiectului, cu un calendar al activităților de instruire efectuate de la distanță.