Skip to main content

ASISTENŢĂ UE PENTRU DEZVOLTAREA PLATFORMEI NAŢIONALE DE PUBLICARE A DATELOR JUDICIARE

La iniţiativa unui proiect al Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) şi sub auspiciul Ministerului Justiţiei, a fost creat Grupul de lucru pentru implementarea bazei de date judiciare comparabile cu CEPEJ-STAT.

Grupul de lucru este format din reprezentanţii Agenţiei pentru Administrarea Instanţelor Judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele de toate nivelurile şi consultanţii naţionali specializaţi în gestionarea instanţelor şi statistica judiciară. În centrul discuţiilor membrilor grupului de lucru se află proiectul de concept al instrumentului naţional JUSTAT (denumirea aleasă de Grupul de lucru pentru versiunea moldovenească) dezvoltat de echipa proiectului. Conceptul prevede publicarea datelor statistice relevante şi a indicatorilor de performanţă ai sistemului judiciar din Republica Moldova. Conceptul se bazează pe exemplul CEPEJ-STAT, o platformă care colectează diverse date privind sistemele judiciare din ţările europene, colectate de Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ). O altă parte importantă a misiunii Grupului de lucru este de a determina şi defini indicatorii cheie de performanţă judecătorească publicaţi în prezent în sistemul judiciar, metodologia, calculul, descrierea şi reprezentarea grafică a acestora pentru a fi publicaţi pe noua platformă JUSTAT. Scopul final al grupului de lucru este de a îmbunătăţi în continuare gestionarea instanţelor şi distribuirea resurselor prin colectarea şi utilizarea îmbunătăţită a statisticilor judiciare, precum şi facilitarea înţelegerii statisticilor judiciare nu numai de către profesioniştii şi analiştii juridici, ci şi public. La rândul său, acest lucru va spori transparenţa sistemului judiciar şi încrederea în justiţia moldovenească.
Grupul de lucru pentru implementarea bazei de date judiciare a ţinut patru reuniuni în ianuarie şi februarie 2021 şi urmează să îşi finalizeze activitatea până la sfârşitul lunii martie, după care vor fi elaborate termenii de referinţă pentru noua platformă de statistici.
Activitatea grupului este facilitată de echipa proiectului CoE / UE „Sprijin pentru consolidarea în continuare a eficienţei şi calităţii sistemului judiciar în Republica Moldova” şi a consultanţilor naţionali. În perioada următoare vor urma reuniuni săptămânale regulate ale grupului de lucru.