Skip to main content

Asociația Promo-LEX a lansat proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde la capitolul activității organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Pornind de la această premisă, Asociația Promo-LEX a lansat public astăzi, 1 iulie 2019, proiectul “Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Proiectul se bazează pe rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și pe dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Astfel, următorii trei ani Asociația Promo-LEX, prin acțiunile sale de monitorizare va  contribui la consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

Foto 1/ 1 iulie 2019, Evenimentul de lansare a Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”. În imagine sunt Andrei Năstase, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, E.S. Peter Michalko, Ambasador al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ion Manole, Directorul executive al Asociației Promo-LEX și Johann Wagner, expert internațional.

Foto 2-3 / 1 iulie 2019, Evenimentul de lansare a Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”. În imagine sunt participanții la eveniment reprezentanți ai poliției Republicii Moldova, ai societății civile, organizațiilor internaționale și ai presei.


 „Ca și în alte părți ale lumii, cetățenii Republicii Moldova au dreptul la un serviciu de poliție profesional și modern, care respectă standardele în domeniul drepturilor omului și acceptă să lucreze în condiții de transparență. În urmă cu doi ani, Uniunea Europeană și-a început programul de sprijin pentru reforma poliției din Moldova, acest proiect lansat astăzi împreună cu Promo-LEX este încă o dovadă a faptului că suntem hotărâți să continuăm pe această cale, astfel, în strânsă colaborare cu Delegația Uniunii Europene, Promo-LEX va monitoriza activitatea desfășurată în cadrul Programului de reformă a poliției. Acțiunile vor include monitorizarea unor proceduri de achiziții publice majore care urmăresc modul în care sunt cheltuiți banii contribuabililor ”, a spus E.S. Dl. Peter Michalko, Ambasador al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Proiectul vizează în primul rând activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției, care au nevoie nu doar de suport financiar direct pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020, ci și de o opinie externă neutră cu privire la implementarea acestei reforme și rezultatele obținute.

Pentru informații, contactați:


Nicolae Panfil,
Coordonator de program,
nicolae.panfil@promolex.md
GSM +373 79381842Steven DANIELS
Ofiţer pentru justiţie şi afaceri interne
steven.daniels@eeas.europa.eu
Tel. +373 22 505 210 ext. 116