Skip to main content

Atelier de lucru privind managementul resurselor umane pentru circa 60 de funcționari din cadrul autorităților publice

Cancelaria de Stat, cu asistența Proiectului „Suport în dezvoltarea capacității profesionale și a motivației angajaților din cadrul administrației publice în Republica Moldova” (Proiectul „Motivare”), finanțat de Uniunea Europeană, în data de 21.11.2019 a organizat un atelier de lucru cu tema „Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul public din Republica Moldova”, destinat funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor resurse umane ale autorităților administrației publice centrale, care a avut loc în inconta Palatului Republicii.

Scopul atelierului a fost sporirea vizibilității și sensibilizarea privind procesul de reformă a serviciului public în Republica Moldova, prezentarea și discutarea situației actuale și a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică.

În cuvântul său de salut, Secretarul general-adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, a subliniat importanța și angajamentul Guvernului pentru implementarea standardelor europene SIGMA în domeniul gestionării resurselor umane din administrația publică și rolul funcționarilor publici în procesul funcționării eficiente a autorităților publice.

În context, consilierul superior în cadrul SIGMA, Primož Vehar, a prezentat Principiile SIGMA privind administrația publică, principalele constatări și recomandări din Raportul de evaluare 2015 și situația actuală a sistemului de management al resurselor umane din administrația publică în Republica Moldova.

La rândul lor, experții Proiectului „Motivare” au prezentat o serie de analize și recomandări. 

Pe parcursul atelierului, participanții au avut posibilitatea să se implice în dezbateri interactive privind propunerile de modificare a legislației și programele de consolidare a capacităților.