Skip to main content

Atelier dedicat Raportului privind îmbunătățirea eficienței instanțelor și a calității serviciilor judiciare

La 12 august 2020, în cadrul proiectului „Sprijin pentru consolidarea în continuare a eficienței și a calității sistemului judiciar în Republica Moldova” („Proiectul CEPEJ”), care face parte din Parteneriatul Consiliului Europei și European Uniunea pentru bună guvernare în țările parteneriatului estic 2019-2021 (PGG II), a fost organizat un atelier pentru a discuta Raportul privind îmbunătățirea eficienței instanțelor și a calității serviciilor judiciare.

Activitatea s-a desfășurat cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Justiției, partenerilor de dezvoltare, precum și experților internaționali CEPEJ și consultanților locali.

Raportul, care este rezultatul misiunii de evaluare și schimb de experiență a experților CEPEJ, care a avut loc în perioada 25-26 februarie curent, conține concluzii și recomandări valoroase privind utilizarea indicatorilor cheie de performanță și diverse baze de date statistice similare cu CEPEJ- STAT pentru a îmbunătăți lucrul cu statistica judiciară și transparența sistemului judecătoresc.

O parte importantă din raportul și prezentarea experților a fost dedicată utilizării indicatorilor cheie de performanță în contextul dezvoltării proiectului de Strategie pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției (SAIISJ) pentru 2020-2023, în special în partea utilizării indicatorilor de performanță în procesul de monitorizare a eficienței implementării reformei justiției.

Proiectul CEPEJ va urmări îndeaproape procesul de elaborare a SAIISJ, deoarece Consiliul Europei este implicat în acest proces și, cu siguranță, va fi implicat în procesul de implementare și monitorizare.