Skip to main content

Ateliere de instruire în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen

Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței “Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, au finalizat o serie de ateliere de instruire pentru reprezentanții grupurilor profesionale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen.

Astfel, șase ateliere au fost organizate în perioada 13 iulie – 17 octombrie 2018 la Chișinău, Cahul, Bălți și Comrat. În cadrul atelierelor au participat 138 asistenți sociali, parajuriști, juriști, avocați, psihologi și primari.

În cadrul atelierelor, participanții au fost instruiți cu privire la conceptele-cheie, cadrul legal și convențiile internaționale în domeniul combaterii violenței în bază de gen; principii și practici bune în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen; particularitățile specifice ale cazurilor de violență în bază de gen și nevoile speciale ale victimelor. De asemenea, participanții au învățat despre etica profesională și particularitățile abordării și a lucrului pe cazuri de violență în bază de gen, de către diferite grupuri profesionale și despre conlucrarea dintre reprezentanții diferitor grupuri profesionale în procesul de asistare a astfel de cazuri.

Atelierele de instruire au fost organizate în cadrul Proiectului “Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, implementat de către Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței “Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, finanțat de Uniunea Europeană.