Skip to main content

Auditorii și contabilii însușesc legislația UE de combatere a spălării banilor

Identificarea și combaterea fenomenului de spălare a banilor este unul de maximă actualitate pentru instituțiile de profil din Republica Moldova. Motiv din care, recent, peste 80 de membri ai rețelelor profesionale de auditori și contabili au fost instruiți cu privire la cadrul legislativ al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Scopul Misiunii de consilieri de rang înalt a UE, care a organizat masa rotundă, a fost de a-i informa pe actorii-cheie din domeniu despre dispozițiile legislative ale UE în acest sens și de a-i sensibiliza întru respectarea în timp util a acestora.

Informația a fost prezentată de dl Igoris Krzeckovskis, Consilier de rang înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. El le-a explicat detaliat participanților ce prevede legislația Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (CSB) și al combaterii finanțării terorismului (CFT). La fel, expertul a vorbit despre principiile și noile responsabilități ale entităților raportoare, stabilite în conformitate cu legislația CSB/CFT, inclusiv despre cooperarea acestora cu Unitatea de Informații Financiare (UIF) în domeniul dat.

Participanții s-au arătat interesați, în special, de modul în care în țările UE este pusă în aplicare legislația privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului. Un alt subiect a vizat punerea în practică, de către entitățile raportoare, a măsurilor de precauție privind clientela. De asemenea, s-a discutat despre accesul la informația despre beneficiarii efectivi, despre raportarea către UIF a tranzacțiilor suspecte, precum și despre experiența comunitară în ceea ce privește regimul de sancționare.

La instruire au participat membri ai Consiliului de Supraveghere a Activității de Audit din cadrul Ministerului de Finanțe; Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP); Asociației Auditorilor și Societăților de Audit (AFAM) și ai Asociației Auditorilor și Consultanților în Management (ECOFIN).