Skip to main content

„Auditul serviciilor sociale din Republica Moldova”, pentru viitorul copiilor noștri

CCF/HHC Moldova a lansat, la începutul acestui an, „Auditul serviciilor sociale din Republica Moldova” – un studiu al cărui scop este să obțină o imagine reală a sistemului de protecție a copilului în 12 raioane ale țării, respectiv să poată folosi aceste date ca suport pentru elaborarea ulterioară a politicilor în domeniu.

Studiul vizează ansamblul de servicii de care beneficiază copiii aflați în protecția statului, implicit analiza nivelului de implementare a politicilor în domeniu, în unitățile teritorial-administrative Bălți, Basarabeasca, Cimișlia, Cantemir, Drochia, Dondușeni, Edineț, Hâncești, Ocnița, Leova, Râșcani și municipiul Chișinău.

De facto, a fost efectuat auditul al patru servicii sociale: Asistența parentală profesionistă, Asistentul personal, Sprijinul familial și Casele comunitare. Evaluarea reprezintă o analiză detaliată a lacunelor existente și vine cu recomandări pentru eventuale activități de advocacy bazate pe dovezi, pentru a îmbunătăți sistemul de protecție a copilului întru beneficiul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora.

Pe baza constatărilor-cheie ale studiului, CCF/HHC Moldova în parteneriat cu ONG-urile locale au organizat, în toate cele 12 raioane implicate în procesul de audit, o serie de discuții pentru a informa autoritățile publice locale despre starea de lucruri constatată și pentru a influența nivelul de punere în aplicare a politicilor. La fel, studiul se dorește un catalizator pentru a dezvolta noi servicii sociale acolo unde nu există sau pentru a îmbunătăți calitatea celor existente la nivel comunitar; precum și pentru a îmbunătăți eficiența planificării bazate pe dovezi și a bugetului. În definitiv, evaluarea va servi ca punct de reper pentru o analiză repetată, care va fi efectuată la sfârșitul anului 2017, pentru a compara situația inițială și cea finală.

Studiul „Auditul serviciilor sociale din Republica Moldova” a fost realizat în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității societății civile pentru participarea incluzivă în societate a celor mai marginalizați părinți și copii”, finanțat de UE și implementat de CCF Moldova și HHC Marea Britanie. Scopul organizației este de a consolida capacitatea societății civile în promovarea drepturilor copilului și de a contribui la reforma în sistemul de protecție a copilului din Republica Moldova.