Skip to main content

Autoritățile Locale lucrează cu Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) pentru promovarea dezvoltării economice locale

Pe 13-14 februarie și 13-14 martie la Chișinău s-a desfășurat al doilea și al treilea modul de instruire pentru reprezentanții a 18 autorități locale din Moldova, instruiri care constituie parte a programului comprehensiv de dezvoltare a capacităților, oferit de Secretariatul Primarii pentru Creștere Economică (mai multă informație despre Inițiativă poate fi accesată la http://m4eg.eu/ro/about-m4eg/). Programul  constă din patru module care sunt planificate astfel încât să ofere sprijin semnatarilor M4EG la fiecare etapă de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Economică Locală, proces demarat în Moldova în noiembrie 2017.

Ca rezultat al acestui proces, fiecare autoritate a creat un Parteneriat de Dezvoltare Economică Locală, care include actori de dezvoltare economică locală și alte părți interesante relevante și servește drept platformă de comunicare și dialog pentru sectoarele public-privat, cu implicarea societății civile, de asemenea. Parteneriatul de Dezvoltare Economică Locală joacă un rol cheie în asigurarea includerii și participării actorilor locali în procesul de luare a deciziilor pentru creșterea economică. În medie, 50% din aceste Parteneriate sunt reprezentanți ai sectorului privat. Până în martie 2018, Parteneriatele de Dezvoltare Economică Locală în fiecare autoritate participantă au elaborat o analiză detaliată a economiei locale, inclusiv analiza SWOT, cazând de acord, de asemenea, asupra viziunii pe termen lung a localității și definirea obiectivelor pentru următorii doi ani.

Până pe 16-17 mai, atunci când se va desfășura ultimul modul de instruire, participanții vor finaliza lucrul asupra Planurilor și vor prezenta rezultatele și progresul înregistrat către ceilalți colegi.

Pe parcursul primelor trei luni ale lui 2018 patru autorități locale noi au aderat la Inițiativa ”Primarii pentru Creștere Economică”.