Skip to main content

„Bazele antreprenoriatului”, o disciplină actuală, utilă și cu impact

Disciplina „Bazele antreprenoriatului”, care a fost inclusă în curricumulul instituțiilor de învățământ profesional tehnic (IÎPT), este una de succes și le ajută elevilor să-și dezvolte de sine stătător proiectele de carieră. Este concluzia experților naționali independenți ce au efectuat Studiul de marcare a traseului profesional al absolvenților IÎPT din Republica Moldova (Tracer Study).

Scopul studiului, realizat în perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017, a fost de a colecta de la absolvenții școlilor profesionale, de la profesorii care predau obiectul „Bazele antreprenoriatului” și de la patronii care au angajat absolvenți ai școlilor profesionale opinii privind impactul Proiectului MEEETA III (Activitatea de Instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii în Moldova).

Experții au conchis că, pentru a perfecționa conținutul acestei discipline, trebuie de promovat mai intens ideea unei cooperări strânse și multidimensionale dintre IÎPT și întreprinderi; de amplificat contactele cu angajatorii, pentru a le dovedi că este în interesul lor să participe la îmbunătățirea formării profesionale a elevilor din IÎPT. Totodată, ei au pus accentul pe importanța pregătirii inițiale a cadrelor care vor preda disciplina „Bazele antreprenoriatului” în IÎPT, eventual, prin introducerea acestui modul/curs în universități, la specialitățile orientate spre pedagogie.

În cadrul unui eveniment de bilanț, organizat în comun cu Ministerul Educației, Sofia Șuleanschi, directoarea Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), a declarat că dezvoltarea competențelor antreprenoriale este o alternativă eficientă de intrare a tinerilor pe piața muncii, iar prin acest proiect CEDA a reușit să contribuie la obiectivul pe care și l-au propus autoritățile – de a atinge către anul 2020, nivelul de 25 de mii de IMM-uri la 1000 de locuitori. La rândul său, Pius Frick, reprezentant al Fundației Internaționale „Liechtenstein Development Service” (LED) în Republica Moldova, a spus că introducerea în curricumul învățământului preuniversitar a disciplinei „Bazele antreprenoriatului” le oferă absolvenților șanse mai mari ca să-și traseze o cale corectă în viață.

Printre activitățile de succes ale Proiectului MEEETA III sunt cursurile pentru inițierea afacerii și programul de granturi. Acesta din urmă a implicat 174 de absolvenți ce au participat la cursuri și care au elaborat 110 planuri de afaceri, 29 dintre care au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 37 de mii de USD.

De asemenea, trei instituții-pilot au fost susținute în planificarea și lansarea unor activități antreprenoriale cu participarea elevilor. Astfel de activități generatoare de venit oferă posibilități suplimentare de a dezvolta competențele profesionale și cele antreprenoriale ale elevilor. Veniturile generate suplimentează bugetul instituțiilor, fapt ce va deveni deosebit de important odată cu trecerea acestora la autogestiune.

Proiectul a fost implementat de CEDA în colaborare cu Ministerul Educației, cu sprijinul financiar al Fundației Internaționale „Liechtenstein Development Service” (LED). Costul total al proiectului a fost de aproximativ 758 mii de USD.