Skip to main content

Cadrul normativ de funcționare a cantinelor sociale din țară a fost dezvoltat cu suportul unui proiect finanțat de UE

În luna noiembrie 2022, au avut loc două ateliere de consultare a noului cadru normativ ce va reglementa activitatea serviciilor de sprijin alimentar din țară. Activitățile au fost desfășurate cu suportul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, finanțat de Uniunea Europeană.

În cadrul atelierelor a fost prezentat proiectul unui nou Regulament-cadru și proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de sprijin alimentar. La dezvoltarea documentelor au fost luate în considerare recomandările Studiului privind evaluarea serviciilor de cantină de ajutor social realizat în cadrul proiectului , precum și experiența internațională în prestarea serviciilor de sprijin alimentar.

Cele două documente au fost consultate cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai autorităților publice locale, cu prestatori de servicii de cantină socială publici și privați și reprezentanți ai societății civile ce au fost invitați să vină cu recomandări și completări.

Proiectele celor două acte normative urmează a fi îmbunătățite în urma recomandărilor participanților, iar versiunile finale ale documentelor vor fi prezentate Ministerului Muncii și Protecției Sociale spre aprobare. Noul cadru normativ va contribui la dezvoltarea serviciilor de sprijin alimentar la nivel național prin reglementarea activității atât a prestatorilor publici, cât și privați de servicii de sprijin alimentar. Totodată, documentele vor stabili principii clare cu privire la modul de organizare şi funcţionare, scopul, obiectivele și finanțarea serviciilor.

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, co-finanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” și I.R.M.S. „Diaconia”, urmărește dezvoltarea serviciilor de cantină de ajutor social din țară pentru a extinde accesul la servicii pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Cantinele de ajutor social din Moldova:  un serviciu  necesar, dar insuficient dezvoltat

În cadrul proiectului ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile, finanțat de Uniunea Europeană, a fost realizat un studiu cu privire la situația cantinelor de ajutor social din țară.  

Studiul a efectuat o cartografiere a serviciilor pentru stabilirea gradului de acoperire cu servicii de cantină de ajutor social la nivelul țării, fiind identificate și analizate formele de prestare ale acestui tip de serviciu social și evaluat nivelul de satisfacție al beneficiarilor. În baza constatărilor studiului au fost elaborate recomandări pentru îmbunătățirea cadrului normativ ce reglementează funcționarea acestui tip de serviciu social.

Conform datelor colectate în cadrul studiului, în Republica Moldova activează 93 de cantine de ajutor social  care prestează zilnic servicii de  alimentare la circa 5000 de  persoane cu dizabilități, persoane sărace, bătrâni singuratici, familii cu mulți copii, mame singure. În total în anul 2021 au beneficiat de servicii de cantină socială peste 16000 de persoane vulnerabile, mai bine de jumătate dintre care  erau persoane în vârstă de peste 63 de ani. 2/3 din cantinele sociale sunt  prestate  în mediul rural și 1/3 în mediul urban. 

Rezultatele studiului au fost consultate în cadrul unui atelier cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai autorităților publice locale, ai DASPF din țară și cu prestatori de servicii de cantină de ajutor social atât publici, cât și privați. Datele colectate în cadrul cercetării și atelierului vor fi utilizate inclusiv la elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de sprijin alimentar și Standardelor minime de calitate pentru serviciile cantină de ajutor social, ce urmează a fi dezvoltate de organizațiile implementatoare ale proiectului în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Conform cercetării pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina, criza refugiaților și  criza  energetică au  sporit vulnerabilitatea populației și nivelul de sărăcie. În acest context  nevoile de servicii de cantină socială  sunt mult mai mari decât posibilitățile  de prestare a acestui serviciu, în special în mediul rural. În contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, o bună parte dintre serviciile de cantină socială deservesc inclusiv refugiați. Este indispensabil ca serviciile de sprijin alimentar să fie dezvoltate și extinse, pentru ca acestea să poată fi accesate de un număr mai mare de beneficiari”, a declarat Ludmila Malcoci, directoare executivă Keystone Moldova în cadrul atelierului. 

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, finanțat de Uniunea Europeană, este implementat în perioada 01.01.2022-31.12.2024, valoarea totală a proiectului fiind circa 1.3 mil. euro.