Skip to main content

Capacitatea de inspecţie a Agenţiei Navale a fost îmbunătăţită prin instruire finanţată de către Uniunea Europeană

În perioada februarie-martie 2020 a fost organizată o misiune de sprijin în vederea îmbunătăţirii capacităţii de inspecţie a Agenţiei Navale din Moldova (ANRM) în cadrul proiectului de asistenţă tehnică finanţat de către Uniunea Europeană (UE) „Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova”.

Recent, inspectorii Agenţiei Navale din Republica Moldova (ANRM) au beneficiat de o instruire la locul de muncă cu privire la inspecţiile portuare ce ţin funcţiile de control Stat pavilion și Stat port, efectuate la bordul navelor aflate în portul Giurgiulești. Aceste inspecţii au fost realizate în baza documentelor legale şi procedurilor operaţionale elaborate în cadrul proiectului de asistenţă tehnică „Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova”.

Misiunea a presupus oferirea de suport Agenţiei Navale pentru elaborarea și îmbunătăţirea regulilor, procedurilor și reglementărilor interne cu privire la funcţiile de control Stat pavilion și Stat port. Echipa de experţi a oferit atât instruire la locul de muncă, cât și sprijin pentru a îmbunătăţi capacitatea agenţiei de a efectua inspecţii a navelor aflate în complexul Portuar Giurgiulești.

Această activitate de consolidare a capacităţii contribuie la unul dintre obiectivele proiectului de asistenţă tehnică şi anume formarea personalului Agenţiei Navale și transferul celor mai bune practici ale UE cu privire la funcţiile de control Stat pavilion și Stat port.

Complexul portuar Giurgiulești este singurul port al Moldovei și include Portul Internaţional Liber Giurgiulești, operat privat, cu două dane de exploatare pe Dunăre și trei dane operaţionale pe râul Prut. Una dintre cele două dane de pe Dunării este dedicată lichidelor în vrac, cum ar fi produse petroliere și chimice. De asemenea, portul cuprinde terminalul de marfă și terminalul de pasageri gestionat de stat, care operează în prezent o dană pe râul Prut.

Principalul obiectiv al Proiectului „Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova”, finanţat de UE, este de a contribui la reforma sectorului de transport în conformitate cu capitolul Transport din Acordul de Asociere UE-Moldova. Prin acest proiect sunt oferite servicii de asistenţă tehnică și de consolidare a capacităţii, care vizează sprijinul armonizării legislaţiei și dezvoltarea de politici pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în sectorul de transport.