Skip to main content

Cea de-a douăsprezecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova: progrese, angajamente, recomandări pentru lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până la final de an

Twelfth meeting of the Civil Society Platform European Union - Republic of Moldova. Progress, commitments, recommendations for launching EU accession negotiations by the end of the year

În data de 1 septembrie 2023, la Chișinău, a avut loc cea de-a douăsprezecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, în cadrul căreia s-a discutat pe marginea  îndeplinirii celor 9 recomandări ale Comisiei Europene pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova. De asemenea,  în cadrul ședinței Platformei au fost analizate și evaluate realizările Republicii Moldova pe fiecare din cele nouă recomandări, apreciindu-se progresele înregistrate,totodată, subliniindu-se importanța conjugării eforturilor tuturor actorilor interesațiîn vederea îndeplinirii angajamentelor ce vizează domeniul justiției și combaterea corupției, precum și avansarea implementării tuturor capitolelor Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Membrii platformei au salutat și apreciat declarația comună a operatorilor de telefonie mobilă din UE și Republica Moldova de reducere a tarifelor de roaming începând cu 1 ianuarie 2024, au apreciat anunțul referitor la pachetul de sprijin consolidat oferit de UE pentru Republica Moldova, care include sprijin pentru securitate și reziliență, precum și pentru consolidarea capacității administrative de avansare pe calea europeană a Moldovei. 

Membrii platformei au apreciat invitația lansată Republicii Moldova de a adera la Mecanismul de protecție civilă al UE, având ca scop consolidarea prevenirii, pregătirii și răspunsului la dezastre în Moldova precum și asocierea Republicii Moldova la Mecanismul pentru Interconectare European care va atrage mai multe finanțări UE atât pentru autoritățile moldovenești, cât și pentru companiile care lucrează în domeniul infrastructurii, energiei și digitalizării.  În cadrul discuțiilor a fost menționat că în contextul actual, generat de războiul din țara vecină, anunțul despre extinderea reînnoirea și extinderea cu un an a suspendării temporare a tuturor tarifelor restante și a sistemului de prețuri de intrare aplicabile pentru șapte produse agricole din Moldova până la 24 iulie 2024, reprezintă un adevărat  suport  pentru economia Republicii Moldova.

Drept rezultat al dezbaterilor, membrii  Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova au adoptat o declarație comună prin care salută avansarea reformelor de către autorități, cooperarea cu instituțiile UE, dar în același timp, membrii platformei reiterează apelul adresat Guvernului Republicii Moldova de a invita reprezentanți ai societății civile să facă parte din cele 35 de grupuri de lucru responsabile de negocierile capitolelor de aderare la UE și să intensifice cooperarea cu societatea civilă în avansarea țării pe calea europeană. Declarația include, de asemenea,  recomandări prin care poate fi grăbit procesul de implementare a Acordului de Asociere, una din recomandările cheie fiind, accelerarea armonizării legislației cu acquis-ul UE. Totodată, în declarația comună se face apel către autoritățile moldovenești să asigure o organizare corectă, echidistantă și incluzivă a procesului electoral pentru viitoarele alegeri locale, programate pentru noiembrie 2023, și este încurajată Republica Moldova să continue cu hotărâre agenda sa de reforme orientate spre consolidarea democrației și a statului de drept.

Evenimentul a reunit parlamentari, oficiali europeni, reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, diplomați și reprezentanți ai societății civile din Moldova.

Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a punctat „Cooperarea cu societatea civilă este una dintre valorile cheie ale Uniunii Europene. Republica Moldova este norocoasă să aibă o societate civilă vibrantă, care este dornică să contribuie la reforme. Se așteaptă mai multe evoluții, pe măsură ce Moldova își implementează programul de reforme ample. Progresul rapid al reformelor este de o importanță cheie și trebuie să fie echilibrat cu asigurarea eficienței, rigurozității și transparenței reformelor. Importanța rolului societății civile este, de asemenea, evidențiată printre cele nouă etape stabilite de Comisia Europeană în avizul său privind statutul de candidat al Moldovei. Aș dori să felicit autoritățile moldovenești pentru eforturile depuse în vederea sporirii implicării societății civile în procesele decizionale. 

Deciziile și acțiunile pe care Republica Moldova le întreprinde astăzi pentru avansarea parcursului european, reprezintă premisa unui viitor sigur, prosper și democratic pentru cetățenii ei. Integrarea în UE, înseamnă, în primul rând pentru noi cetățenii Moldovei – un stat de drept, mai multă bunăstare, și mai multe oportunități pentru fiecare persoană în parte. Din acest considerent organizațiile societății civile din Republica Moldova vor continua să monitorizeze procesul de realizarea a angajamentelor RM față de UE și să pună la dispoziția acestor procese toate capacitățile lor, pentru a ne asigura că parcursul nostru european este ireversibil ”, a menționat Liliana Palihovici, co-președinta Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Dumitru Fornea,  co-președinte, Platforma Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, Secretar general al Confederației Naționale a Sindicatelor din România, a declarat „Societatea civilă organizată din Uniunea Europeană susține și salută acțiunile  hotărâte ale Republicii Moldova focalizate pe îndeplinirea obiectivelor asumate pentru integrarea europeană cât mai rapidă pentru modernizarea țarii, atât prin dezvoltarea infrastructurii cât și prin crearea de noi oportunități în plan economic, comercial și social, dar mai ales prin crearea condițiilor necesare creșterii calității vieții pentru toți cetățenii Republicii Moldova.”

 „Republica Moldova a continuat să avanseze în realizarea reformelor, modificarea legislației și obținerea rezultatelor conform angajamentelor asumate pentru a îndeplini cele 9 recomandări ale Comisiei Europene în contextul acordării statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Raportul intermediar verbal al Comisiei Europene privind extinderea, prezentat statelor membre la sfârșitul lunii iunie 2023, a recunoscut progresele înregistrate de Republica Moldova și a apreciat că aceasta a implementat pe deplin trei din cele nouă recomandări, în timp ce cea mai mare parte a activității trebuie acum să se concentreze asupra combaterii corupției și a crimei organizate, precum și asupra reformelor în administrația publică ”,a spus Stela Leucă, Secretară de stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Reuniunile Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova,  reprezintă un dialog deschis și interacțiune constructivă între reprezentanții societății civile, autorități și oficialii europeni.Subiectele pe care s-au  axat discuțiile din cadrul celei de-a douăsprezecea reuniune, au vizat progresele și provocări în reformarea sectorului justiției, implementarea angajamentelor privind dimensiunea drepturilor omului, consolidarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor, precum și evaluarea progreselor înregistrate de Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere și a recomandărilor Comisiei Europene privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Oficialii europeni și-au exprimat sprijinului puternic și continuu al Uniunii Europene pentru eforturile Republicii Moldova de îndeplini toate recomandările Comisiei Europene. Schimbul de perspective și experiențe va contribui la identificarea celor mai bune practici și a direcțiilor de acțiune pentru accelerarea lansării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova.

––––––––––––

Platforma Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova a fost creată în baza articolului 442 a Acordului de Asociere și este formată din reprezentanți ai societății civile din UE, inclusiv membri ai Comitetului Economic și Social European și din reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și constituie un forum pentru întâlnire și schimb de opinii referitor la  subiecte ce țin de implementarea Acordului de Asociere, provocările de dezvoltare ale Republicii Moldova. Cea de-a douăsprezecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica s-a desfășurat în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, care este implementat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova.

Declarația integrală prezentată în cadrul evenimentului va fi disponibilă în scurt timp pe paginile web ale organizatorilor și pe euromonitor.md.