Skip to main content

Centrul CONTACT anunță Apelul pentru propunerile de grant destinat tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova

Centrul CONTACT, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), cu suportul financiar al Uniunii Europene, anunță Apelul pentru propunerile de grant destinat tinerilor antreprenori sociali din R. Moldova.

Proiectul „EUnlocking” contribuie la valorificarea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Republica Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil întreprinderilor sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali să dezvolte și să implementeze soluțiile lor inovative cu scopul promovării incluziunii sociale și a durabilității mediului în ambele tari. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului său EU4Youth.

„EUnlocking” este implementat de Institutul Gustav Stresemann e.V. (GSI) (Germania), Egalite International (Ucraina), organizația AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECO-RAZENI (Moldova), Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-urile din Moldova „CONTACT” (Moldova) și „Pro NGO ! e.V” (Germania).

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite la https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/eunlocking

Scopul Apelului este de a oferi sprijin financiar și tehnic inițiativelor/ întreprinderilor sociale începute sau dezvoltate de tineri din Moldova, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care au modele sau idei inovatoare de servicii sociale cu un impact social și de mediu clar.

Alocarea financiară asigurată de proiect: Suma indicativă totală disponibilă în cadrul prezentului Apel de propuneri este de 1.050.000 MDL.

Pentru a fi eligibil pentru sprijin financiar, solicitantul trebuie:

  • să fie organizații non-profit înregistrate (ONG-uri)
  • să fie companii înregistrate (SRL-uri înregistrate în R. Moldova)
  • sau grupuri neînregistrate și persoane fizice (cu condiția de înregistrare obligatorie ca SRL înainte de semnarea contractului de finanțare)
  • să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea proiectului, nu acționând ca intermediar;
  • să implice tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani în implementarea acțiunii (care se dovedește prin CV-ul coordonatorului de proiect propus, consultați anexa 6);

Acest Apel de propuneri de granturi pentru inițiative de antreprenoriat social constă din 2 etape: nota de concept și propunerea completă.

Nota de concept împreună cu declarația semnată de solicitantul principal trebuie trimise în versiune electronică la următoarea adresă de e-mail: concurs@contact.md.

Termenul limită pentru depunerea notelor de concept este 08.10.2021 la ora 17:00 (ora locală). Orice notă de concept depusă după termenul limită va fi respinsă.

Întrebările pot fi adresate prin e-mail până la 21.09.2021

Sesiunea de informare vor fi organizate de autoritatea contractantă la 23.09.2021.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați GHIDUL Apelului de granturi în [română], [rusă], [engleză]

Detalii www.contact.md