Skip to main content

CLEP-MOLDOVA ȘI-A PREZENTAT REZULTATELE ȘI REALIZĂRILE ÎN CADRUL CELEI DE-A ȘASEA REUNIUNI A COMITETULUI DIRECTOR ȘI A EVENIMENTULUI DE ÎNCHIDERE

La 26 mai 2020, proiectul comun UE / CE ”Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire” (CLEP) a organizat cea de-a șasea ședinţă a Comitetului director (CD) și evenimentul de încheiere pe o platformă online, care a întrunit reprezentanţi ai tuturor instituţiilor beneficiare, membri ai Comitetului Director, parteneri și reprezentanţi ai societăţii civile. Implementat în decursul unei perioade de peste doi ani, proiectul a avut drept scop consolidarea cadrului de reglementare privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor/finanţării terorismului în Republica Moldova, în conformitate cu convenţiile Consiliului Europei și cu  alte tratate internaţionale.

Proiectul CLEP a fost implementat în conformitate cu Planul de Acţiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020). Ca urmare, au fost implementate cu succes 73 de activităţi, care au implicat 4480 de participanţi.

Corupţia în Republica Moldova rămâne una dintre problemele principale în executarea serviciilor publice. Pentru a remedia lacunele din cadrul legislativ și de reglementare, au fost elaborate peste 20 de revizuiri ale cadrului legislativ și instituţional și 8 publicaţii legate de integritatea funcţionarilor publici și de combaterea spălării banilor (Ghidul privind regimul cadourilor, Manualul de instruire pentru avocaţi cu privire la conformitatea în domeniul combaterii spălării banilor, Ghidul integrităţii medicale, Ghidul conflictelor de interese etc.). De asemenea, beneficiarilor proiectului le-au fost furnizate o serie de activităţi de consolidare a capacităţilor (ateliere, vizite de studiu, instruiri etc.).

În cadrul ședinţei Comitetului director, echipa CLEP a informat membrii CD despre activităţile proiectului și rezultatele obţinute în ultimele 6 luni de implementare a proiectului. Reprezentanţii instituţiilor beneficiare au oferit feedback și despre progresul și realizările proiectului. Evenimentul de încheiere, care a urmat imediat după ședinţa CD, a servit ca o oportunitate de a prezenta realizările generale ale proiectului obţinute în perioada 2017-2020, provocările întâmpinate, precum și informaţii privind execuţia bugetului.

Reprezentanţii instituţiilor beneficiare, precum Centrul Naţional Anticorupţie, Autoritatea Naţională de Integritate, Procuratura General, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au apreciat la un nivel înalt impactul proiectului CLEP asupra consolidării capacităţii lor instituţionale și și-au reiterat angajamentul de a continua dezvoltarea sprijinului oferit. La evenimentul final au participat 35 de persoane (23 de bărbaţi și 12 femei), printre care reprezentanţi ai Consiliului Europei, Delegaţiei UE în Moldova, reprezentanţi ai societăţii civile și alte instituţii donatoare.

Având în vedere măsurile restrictive actuale impuse de situaţia epidemiologică în Republica Moldova, ambele evenimente au fost organizate folosind o platformă online, care a permis organizarea la timp a evenimentelor și a asigurat o bună interacţiune între CE, Delegaţia UE și participanţi.