Skip to main content

Colaboratorii vamali din Moldova, instruiți în implementarea drepturilor de proprietate intelectuală

Peste 50 de colaboratori vamali au participat la un program internațional de instruire care a inclus două seminare dedicate proprietății intelectuale organizat de proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.

Seminarele, care au avut loc la Chișinău, în perioada 20-23 februarie au fost concepute pentru a ghida Serviciul Vamal în implementarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală (DPI), și în mod special, aplicarea măsurilor de protecţie la frontieră. Pe lângă subiectele abordate, un obiectiv important l-a reprezentat și schimbul de experiență între participanți și experții internaționali ai proiectului. Seminarele au fost susținute de experții Kenny Wright, Gyula Almasi, Ion Țigănaș și specialista Secției asistență juridică AGEPI, Ana Cheptene.

„În anul 2016, ofițerii vamali din Uniunea Europeană au reținut mărfuri suspectate de contrafacere și piraterie evaluate la 642 de milioane de euro. Încălcările din domeniul proprietății intelectuale, inclusiv contrafacerea și pirateria, dăunează economiei, finanțează criminalitatea organizată și amenință sănătatea consumatorilor. Autoritățile responsabile din toată lumea și din Republica Moldova inclusiv, ar trebui să se implice activ în protecția DPI, deoarece acestea sunt un instrument puternic de dezvoltare economică şi de progres social”, a menționat Kenny Wright, liderul adjunct de echipă al proiectului UE.

Iar Șeful Serviciului protecția proprietății intelectuale a Serviciul Vamal, Sergiu Suvac, consideră: După absolvirea acestui curs de instruire, colaboratorii vamali vor conștientiza mai bine impactul proprietății intelectuale asupra societății”.

În cadrul instruirii colaboratorii vamali s-au familiarizat cu drepturile de proprietate intelectuală, impactul încălcărilor proprietății intelectuale asupra societății, legislația și procedurile aplicate, baze utile de date, rolul titularilor de drepturi și cele mai bune practici europene privind asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale.

Activitatea organelor vamale în domeniul protecţiei drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, constă în aplicarea măsurilor la frontieră conform procedurii stabilite de Codul Vamal, Capitolul XII. Activitatea Serviciului Vamal în acest domeniu este orientată spre asigurarea aplicării eficiente a măsurilor de protecţie la  frontieră în scopul protejării pieţei interne de importul mărfurilor contrafăcute şi operelor-pirat, comercializarea cărora cauzează prejudicii titularilor de drepturi, generează acte de concurenţa neloială, reprezintă un pericol pentru securitatea economică a ţării şi sănătatea consumatorului autohton.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia).