• Prima pagină
  • Ce se întâmplă
  • Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei de a deveni membre ale UE și își dă avizul cu privire la acordarea statutului de țară candidată

Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei de a deveni membre ale UE și își dă avizul cu privire la acordarea statutului de țară candidată

17/06/2022

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat, la invitația Consiliului, avizele sale privind cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Avizele de astăzi se bazează pe evaluarea Comisiei în lumina celor trei seturi de criterii de aderare la UE convenite de Consiliul European: criterii politice, criterii economice și capacitatea țării de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE (acquis-ul UE). Avizele iau în considerare, de asemenea, eforturile depuse de Ucraina, Moldova și Georgia în vederea punerii în aplicare a obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor de asociere (AA), inclusiv a zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), care acoperă părți semnificative din acquis-ul UE.

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat, la invitația Consiliului, avizele sale privind cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Avizele de astăzi se bazează pe evaluarea Comisiei în lumina celor trei seturi de criterii de aderare la UE convenite de Consiliul European: criterii politice, criterii economice și capacitatea țării de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE (acquis-ul UE). Avizele iau în considerare, de asemenea, eforturile depuse de Ucraina, Moldova și Georgia în vederea punerii în aplicare a obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor de asociere (AA), inclusiv a zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), care acoperă părți semnificative din acquis-ul UE.

Comisia Europeană a constatat că, în general, Ucraina a înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește stabilitatea instituțiilor ce garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, precum și respectul și protecția minorităților; a continuat să înregistreze rezultate macroeconomice solide, demonstrând o reziliență remarcabilă în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică și financiară, deși trebuie să continue reformele economice structurale ambițioase; și s-a apropiat treptat de elemente importante ale acquis-ului UE în multe domenii. 

Prin urmare, Comisia recomandă ca Ucrainei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Statutul de candidat va fi acordat cu condiția să se întreprindă măsuri în mai multe domenii.

În ceea ce privește Moldova, Comisia Europeană concluzionează că țara dispune de o bază solidă pentru a asigura stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, precum și respectul și protecția minorităților; politicile macroeconomice au fost destul de solide și s-au înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar rămân de întreprins reforme economice esențiale; țara a creat o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE.

Prin urmare, Comisia recomandă ca Moldovei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Statutul de candidat va fi acordat cu condiția să se întreprindă măsuri în mai multe domenii.

Comisia Europeană apreciază că Georgia dispune de o bază pentru a ajunge la stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, precum și respectul și protecția minorităților, chiar dacă evoluțiile recente au subminat progresele țării; a atins un grad bun de stabilitate macroeconomică și dispune de o politică economică solidă și de un mediu de afaceri favorabil, dar sunt necesare reforme suplimentare pentru a îmbunătăți funcționarea economiei sale de piață; și, în general, Georgia a creat o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE.

Prin urmare, Comisia recomandă ca Georgiei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Statutul de candidat va fi acordat cu condiția să se întreprindă măsuri în mai multe domenii.

Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, a declarat: „Ucraina, Moldova și Georgia împărtășesc aspirația puternică și legitimă de a adera la Uniunea Europeană. Astăzi, le transmitem un semnal clar de susținere a aspirațiilor lor, chiar dacă se confruntă cu circumstanțe dificile. Și facem acest lucru rămânând fermi în ceea ce privește valorile și standardele noastre europene, stabilind calea pe care trebuie să le urmeze pentru a adera la UE. Avizele Comisiei marchează un punct de răscruce în relațiile noastre. Într-adevăr, aceasta este o zi istorică pentru cetățenii Ucrainei, Moldovei și Georgiei. Confirmăm că locul lor este, la momentul potrivit, în Uniunea Europeană. Următorii pași sunt acum în mâinile statelor noastre membre.

Olivér Várhelyi, Comisarul pentru Vecinătate și Extindere, a declarat: „Am lucrat rapid și eficient pentru a putea prezenta avizele noastre în timp record. Ne așteptăm ca statele membre să ia decizii în zilele următoare, însă țările noastre partenere trebuie să înceapă deja să lucreze, la rândul lor, asupra realizării reformelor-cheie prezentate în recomandarea noastră. Acest lucru este esențial pentru ca Ucraina, Moldova și Georgia să avanseze în calea lor spre UE.”

Pași următori

Pe baza avizelor Comisiei Europene, Statele Membre ale UE urmează să decidă în unanimitate etapele următoare.

Cererile de aderare la UE ale Ucrainei, Georgiei și Moldovei, în lumina avizelor Comisiei, vor fi discutate la următorul Consiliu European pe 23 și 24 iunie. Între timp, UE își menține angajamentul de a continua să consolideze și mai mult legăturile și să aprofundeze parteneriatul pentru a sprijini Ucraina, Moldova și Georgia, în conformitate cu acordurile noastre de asociere și cu zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare.

Context

Pe 28 februarie 2022, Ucraina a prezentat cererea de aderare la UE.

Pe 3 martie 2022, Georgia și Republica Moldova au prezentat cererile de aderare la UE.

Pe 7 martie, Consiliul Uniunii Europene a invitat Comisia să prezinte avizele sale cu privire la aceste cereri. Ucraina a primit partea din chestionar referitoare la criteriile politice și economice pe 8 aprilie 2022 și partea referitoare la acquis-ul UE – pe 13 aprilie. Ucraina a transmis răspunsurile sale pe 17 aprilie și, respectiv, pe 9 mai. Georgia și Moldova au primit prima parte a chestionarului privind criteriile politice și economice pe 11 aprilie 2022 și partea referitoare la acquis-ul UE – pe 19 aprilie. Moldova a transmis răspunsurile sale pe 22 aprilie și pe 12 mai. Georgia a transmis răspunsurile sale pe 2 pe 10 mai.

Pentru mai multe informații:

Georgia: Aviz; Memo;

Moldova: Aviz; Memo;

Ucraina: Aviz; Memo;

Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,