Skip to main content

Conferința internațională „Date spațiale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”

La 27 octombrie 2022, Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) în colaborare cu proiectul Twinning UE „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” finanțat de Uniunea Europeană, partenerii de proiect din Croația, Polonia și Regatul Țărilor de Jos, precum și instituțiile publice ce sunt parte a infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) din Republica Moldova, au organizat în comun o conferință internațională, pentru a promova principiile de bază ale INDS, utilizarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea aferente din prima sursă, în scopul evitării dublării datelor spațiale în cadrul instituțiilor de stat care lucrează cu ele.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor implicate în implementarea INDS, autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali, și a oferit o platformă de discuții și schimb de experiență.

Ștefan Crigan, Director general adjunct ARFC, a menționat următoarele: ”Implementarea infrastructurii naționale de date spațiale conform  Directivei UE INSPIRE prevede dezvoltarea unei societăți geospațiale durabile, bazate pe cooperare între autorități, cu asigurarea aspectelor tehnice privind interoperabilitatea seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea, și principiilor ce guvernează accesul la date prin intermediul Geoportalului. Totodată, Infrastructura Geospațială este un instrument funcțional pentru cetățeni și factori de decizii la verificarea informațiilor privind proprietățile, infrastructurile și problemele de mediu din orice zonă particulară a țării, îmbunătățirea capacităților de planificare într-o gamă largă de politici sectoriale, și anume transport, mediu, agricultură, silvicultură, exploatarea resurselor naturale, amenajarea sau utilizarea teritoriului, turism și altele.”

„Datele spațiale standardizate și interoperabile vor ajuta guvernul Republicii Moldova să ajute în mod eficient cetățenii, să sprijine întreprinderile și să sporească inovarea. Uniunea Europeană oferă sprijin pentru punerea în aplicare a directivei INSPIRE, care permite instituțiilor să își publice seturile de date într-un mod accesibil și util pentru toți. Acest lucru va impulsiona instituțiile din Moldova să identifice soluții mai bune la provocările globale existente, dar și să îmbunătățească cooperarea reciprocă. Sunt convins că eforturile noastre comune vor facilita angajamentul autorităților de a identifica soluții inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a țării.”, a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

 Datorită necesității de organizare a procesului de partajare și actualizare a datelor spațiale, de stabilire a responsabilităților pentru aceste date și de administrare eficientă a acestui domeniu, în anul 2014 Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova a inițiat procesul de implementare a infrastructurii naționale de date spațiale, prin transpunerea parțială a prevederilor Directivei UE INSPIRE, cu suportul delegației UE. La moment, cadrul juridic din domeniu este complet și actualizat, iar în procesul de implementare a INDS sunt implicate în jur de 20 instituții publice din Republica Moldova, precum și terțe părți, care partajează date spațiale între ele.

În cadrul evenimentului, participanții a abordat subiecte legate de îmbunătățirea proceselor și de implementarea schimbărilor în domeniile în care activează, odată cu utilizarea datelor spațiale, și anume în  utilizarea sistemelor informaționale geografice în gestionarea infrastructurii rutiere, importanța INDS în statistica oficială, utilizarea datelor spațiale în cadrul fondului forestier de stat, utilizarea datelor spațiale în cadrul Primăriei Ungheni, aplicații privind utilizarea datelor spațiale de către administrația publică locală – Primăria Orhei precum și utilizarea datelor spațiale pentru cursurile universitare, ș.a.

Totodată, evenimentul a oferit și un spațiu de interacțiune și schimb de experiență cu parteneri din străinătate și anume Croația și Polonia, care și-au împărtășit propria experiență privind implementarea INDS și procesul de evoluție a datelor spațiale deschise.

Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova este principalul beneficiar al proiectului Twinning UE  ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”. Obiectivul specific al proiectului este intensificarea digitizării guvernării prin îmbunătățirea schimbului de date spațiale și a cooperării între autorități, în conformitate cu standardele UE și cele mai bune practici internaționale.