Skip to main content

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR APL ŞI OSC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMULUI AGREED FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ

În perioada iulie – septembrie 2020 au fost organizate 32 de instruiri pentru autorităţile locale şi societatea civilă în fiecare raion al Moldovei. Programul educaţional cuprinzător a sporit capacităţile autorităţilor publice locale (APL) şi ale organizaţiilor societăţii civile (OSC) în domeniul implicării cetăţenilor şi al dezvoltării durabile a comunităţii.

Instruirile au fost organizate atât în format online, cât şi cu prezenţa fizică a participanţilor, decizia fiind luată de Consiliile Raionale, în funcţie de situaţia din regiunea respectivă.

Programul de consolidare a capacităţilor face parte din proiectul „AGREED – Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătăţirea Dezvoltării” implementat de Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală (ALDA) şi partenerii săi locali – Agenţia pentru Democraţie Locală Moldova (LDA Moldova) şi Clinica Juridică Universitară Bălţi. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană şi Fondul Naţional pentru Democraţie (NED).

Componenta de instruire a proiectului a fost facilitată de Cancelaria de Stat şi de oficiile sale teritoriale.

Foto: Instruire organizată în Călăraşi

AGREED urmăreşte să susţină cooperarea dintre autorităţile locale şi societatea civilă prin activarea proceselor participative. Proiectul are ca obiectiv consolidarea capacităţilor autorităţilor locale din Moldova de a realiza o guvernare transparentă şi participativă în comunităţile lor, cu o referire specifică la procesul de elaborare a politicilor şi la reforma administraţiei publice, inclusiv descentralizarea.

Foto: Instruire organizată în Ialoveni

În cadrul instruirilor, au fost abordate o serie de subiecte importante pentru APL şi OSC, printre care:

  • Transparenţa procesului decizional în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale;
  • Principiile Democraţiei Participative;
  • Democraţia participativă ca dimensiune a democraţiei locale;
  • Rolul societăţii civile şi al cetăţenilor în gestionarea comunităţilor locale;
  • Servicii prestate de APL-urile locale şi cooperarea cu OSC.

Discuţiile au fost axate pe analiza relaţiilor de cooperare dintre societatea civilă şi autorităţile locale, cu scopul de a le îmbunătăţi şi consolida şi de a discuta despre importanţa unei astfel de cooperări în procesul de integrare europeană. Discuţiile în grup au abordat diferite aspecte ale cooperării dintre asociaţiile societăţii civile şi autorităţile locale, cum ar fi parteneriatul guvernamental deschis în serviciul democraţiei locale, precum şi condiţiile prealabile pentru o cooperare eficientă între societatea civilă şi autorităţile locale. Un alt subiect principal a fost importanţa creării de parteneriate care împărtăşesc aceleaşi viziuni în domeniul îmbunătăţirii dezvoltării economice şi sociale şi a recunoaşterii valorilor europene în comunităţile locale.

Sesiunile de instruire au adunat în jur de 35-45 de participanţi, inclusiv, primari, secretari ai primăriilor, consilieri locali şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. „Vom fi recunoscători dacă veţi organiza din nou astfel de instruiri în viitor”, „informaţiile şi consultările oferite sunt extrem de utile”, au menţionat participanţii în chestionarele de evaluare.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina de Facebook a Proiectului AGREED în Republica Moldovaşi pagina web www.agreed.md