Skip to main content

CONSOLIDAREA ÎNCREDERII DIGITALE CU INIŢIATIVA PILOT E-SEMNĂTURA

Trecerea bruscă la un mediu de lucru la distanţă ne-a determinat pe mulţi dintre noi să regândim modul în care interacţionăm cu lumea din jurul nostru, subliniind importanţa serviciilor digitale de încredere ca un factor-cheie pentru interacţiunea de încredere şi sigură în spaţiul digital. În perioada martie – iunie 2020, dat fiind că au fost impuse măsuri stricte de carantină în întreaga lume, numărul operaţiunilor lunare cu semnătură electronică, utilizând „semnul UE”, au înregistrat o creştere de 600 la sută. Şi ţările partenere din est pot valorifica tranziţia către munca online, ca un catalizator pentru schimbarea serviciilor digitale de încredere.

Situaţia actuală în serviciile digitale de încredere

În Uniunea Europeană e-Semnăturile sunt reglementate prin Regulamentul eIDAS, care impune un cadru unic pentru identificarea electronică (eID) şi e-Semnături (semnături electronice) în cele 27 de ţări ale UE. Implementarea tehnologică, serviciile de încredere şi legislaţia locală în jurul e-Semnăturilor diferă foarte mult de la o ţară parteneră din est la alta şi de cele din UE.

Pentru a evalua situaţia actuală în diferite ţări, Programul EU4Digital a finalizat o evaluare a maturităţii încrederii digitale şi a serviciilor de identificare electronică în ţările partenere din est. Evaluarea a acoperit regiunea PaE din perspective organizaţionale, juridice şi tehnologice. Pentru recunoaşterea reciprocă a e-Semnăturii, dispozitivele care creează e-Semnătura trebuie să întrunească anumite criterii, aşa cum se specifică în eIDAS, dar evaluarea a relevat că mijloacele utilizate în prezent sunt diferite. În prezent, armonizarea eID-ului şi a e-Semnăturii transfrontaliere este necesară în mai multe domenii importante, şi anume, domeniile legate de confidenţialitatea şi protecţia datelor.

Iniţiativa pilot e-Semnătura

Iniţiativa-pilot e-Semnătura, gestionată de Programul EU4Digital, testează în prezent funcţionarea e-Semnăturii transfrontaliere între anumite ţări partenere din est. Iniţiativa pilot e-Semnătura este realizată între Ucraina şi Estonia (PaE – UE) şi între Ucraina şi Moldova (PaE – PaE). Pilotarea e-Semnăturii transfrontaliere, lansată în aprilie 2020, include marcarea temporală, mecanisme de validare, verificarea stării certificatelor şi testează soluţia de semnătură electronică calificată (semnătură digitală) într-un caz de utilizare practică.

Este important de subliniat faptul că activităţile de pilotare a e-Semnăturii vor oferi informaţii despre aspectele tehnice, precum şi despre aspectele organizaţionale transfrontaliere pentru a obţine recunoaşterea reciprocă a serviciilor digitale de încredere. e-Semnătura transfrontalieră este unul dintre factorii-cheie care permit extinderea pieţei unice digitale în Vecinătatea estică şi, prin urmare, pe parcursul întregului proces, Programul EU4Digital va sprijini şi identifica ceea ce este necesar pentru implementarea pe scară largă a e-Semnăturii în ţările partenere din est. În plus, Programul EU4Digital urmăreşte continuitatea şi, astfel, experţii proiectului vor crea o foaie de parcurs regională şi planuri naţionale de acţiune către recunoaşterea reciprocă a mijloacelor de identificare electronică în regiunea PaE, pe baza eIDAS şi în deplină conformitate cu acquis-ul comunitar al UE pentru ţările din PaE.