Skip to main content

Cooperare transfrontalieră între Moldova, Ucraina și România pe râurile Nistru și Prut  

Moldova împarte bazinul fluviului Nistrul cu Ucraina și subbazinul Prutului cu fluviul Dunărea cu România și Ucraina. Cele trei țări au semnat tratate pentru a încuraja cooperarea și pentru a găsi soluții la problemele comune legate de calitatea apei, reducerea biodiversității și inundațiile și secetele tot mai frecvente. În ultimele luni, cele trei țări vecine au făcut unele progrese în promovarea protecției apelor lor comune.

Monitorizarea în comun a apelor râului Nistru de către Moldova și Ucraina

A treia întrunire a grupului de lucru privind monitorizarea apei și schimbul de informații al Comisiei pentru Utilizarea Durabilă și Protecția Bazinului Nistrului a avut loc la Chișinău, Moldova, în perioada 7-8 decembrie 2022, cu sprijinul programului EU4Environment privind resursele de apă și datele de mediu.  

Moldova și Ucraina au prezentat informații colectate în cadrul sondajelor comune privind apa în materie de cantitate și calitate a apelor de suprafață și a celor subterane. Participanții au împărtășit lecții învățate și au discutat despre posibilitățile de îmbunătățire în viitor a acestui proces comun de monitorizare. Grupul de lucru și-a aprobat planul de lucru pentru perioada 2023-2024.

Moldova și România reiau cooperarea pe râurile Prut și Dunăre

După o lungă pauză, Comisia interguvernamentală pentru implementarea Acordului de cooperare privind protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării și-a derulat ce-a de-a 2-a sesiune ordinară în perioada 2-3 noiembrie 2022. Întâlnirea a fost organizată de Ministerul Mediului din Republica Moldova cu sprijinul programului EU4Environment privind resursele de apă și datele de mediu.