Skip to main content

Coordonator local pentru programul PPRD East în Moldova

Agenția Suedeză pentru Situații Neprevăzute (MSB) caută o persoană care să ocupe postul cu fracțiune de normă de coordonator local în Chișinău, Moldova în cadrul programului finanțat de Uniunea Europeană „Prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastrele naturale și provocate de om în țările Parteneriatului Estic – faza 3” (PPRD East 3).

Programul PPRD East 3 a fost lansat în 2020 cu scopul de a consolida reducerea riscului de dezastre și gestionarea crizelor în țările Parteneriatului Estic și de a promova cooperarea regională între țările Parteneriatului și cu mecanismul de protecție civilă al UE. A 3-a fază a programului va fi implementată în perioada 2020-2024 și se realizează în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina.
Grupul țintă pentru program reprezintă autoritățile de protecție civilă și ministerele cheie, alte părți interesate relevante din sectorul public, comunitatea științifică, societatea civilă și sectorul privat din țările partenere.

Programul este implementat de un grup de parteneri ai consorțiului – Agenția Suedeză pentru Situații Neprevăzute (MSB) ca organizație principală, Academia Serviciilor de Urgență din Finlanda (ESAF), Ministerul de Interne al Republicii Slovace – Secțiunea de Gestionare a Crizelor (SKR MV SR), Centrul Internațional de Monitorizare a Mediului (CIMA) și Crucea Roșie Italiană (CRI). Echipa de experți este condusă de liderul echipei din Tbilisi. Liderul echipei colaborează strâns cu echipa de management al programului cu sediul în Suedia.

Atribuțiile:

Coordonatorul local va lucra sub supravegherea directă a liderului echipei.
Sarcinile de lucru includ următoarele:

De a oferi suport tehnic zilnic supervizorilor și experților proiectului. Munca de birou, ducerea evidenței, corespondenței și altele.

De a ajuta la aranjamentele logistice ale misiunilor experților, organizarea instruirilor, seminarelor, atelierelor și a altor evenimente în cadrul proiectului care vor avea loc în Moldova, de exemplu, rezervarea cazării, locului de desfășurare a evenimentului, organizarea hrănii etc.

De a dezvolta și menține contactele și relațiile de lucru strânse între echipa de management al programului și alte părți interesate implicate în evenimente.

De a asigura îndeplinirea procedurilor de administrare și a documentației în conformitate cu ghidurile programului PPRD East 3.

De a acorda suport în traducere/interpretare din limba română în limba engleză și invers în timpul și în pregătirea evenimentelor.

De a întocmi și edita procesele-verbale ale ședințelor, de a ajuta liderul echipei în editarea rapoartelor trimestriale de proiect, a planurilor de lucru și a oricăror alte documente relevante.
De a elabora și disemina materialele de comunicare pentru rețelele sociale și alte platforme digitale pentru a câștiga vizibilitate pe Internet.

După necesitate, de a îndeplini și alte sarcini atribuite de liderul echipei.
De a informa liderul echipei PPRD despre posibila interacțiune cu alte inițiative naționale și internaționale în curs de desfășurare.

Experienţa:

Candidatul potrivit pentru acest post trebuie să posede:

Cel puțin 3 ani de experiență de lucru relevantă, de preferință, în calitate de asistent de logistică, asistent administrativ, coordonator, coordonator de proiect sau similar.

Abilități bune de comunicare cu experiență în utilizarea instrumentelor digitale în scopuri de comunicare (platforme de social media, Zoom etc.)

Cunoștințe bune de utilizator sigur al calculatorului cu experiență în utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, Power Point etc.).

Abordare structurată pentru îndeplinirea sarcinilor, abilități dezvoltate de administrare și lucru bine organizat.

Experiență de lucru într-un mediu multicultural cu participare la nivel înalt.
Este de dorit experiența în traducerea verbală și traducerea scrisă a documentației la nivel înalt din limba română în limba engleză și invers.

Experiența de lucru în domeniul gestionării crizelor (in special, instruiri și exerciții) constituie un avantaj.
Experiența de lucru cu organizațiile de voluntariat și/sau organizațiile societății civile implicate în inițiativele de protecție civilă din Moldova constituie un avantaj.

Activitățile se desfășoară în cadrul programului normal de lucru, dar deoarece activitățile implică mai multe țări în diferite fusuri orare, de la candidat se așteaptă flexibilitate în ceea ce privește orarul. Sunt posibile deplasări în Moldova sau peste hotare.

Studiile

Diplomă universitară în domeniul relevant.

Limbile

Cunoașterea limbii engleze scrise și vorbite și a limbii române (limba maternă) este o cerință obligatorie. Cunoașterea limbii ruse la nivel de comunicare constituie un avantaj.


Profilul

Este extrem de important ca candidatul să înțeleagă, să respecte și să acționeze în spiritul mandatului său și al valorilor fundamentale ale UE și ale MSB. Candidatul trebuie să aibă un nivel înalt de maturitate profesională și personală, mai ales în ceea ce privește sensibilitatea la conflictele din regiune. Abilitatea de a stabili și menține relații de lucru eficiente cu liderul echipei, managementul programului, organizațiile partenere, experții, precum și partenerii externi. Candidatul trebuie să fie comunicabil și să-i placă lucrul într-un mediu multicultural, să dea dovadă de spirit de inițiativă, să fie flexibil și orientat spre soluții, să se simte confortabil într-un mediu de lucru cu ritm sporit. Calitățile personale de socializare, precum comunicarea receptivă și abilitățile interpersonale sunt considerate esențiale. Sensibilitatea culturală, de gen și de conflict sunt esențiale pentru acest post.

Condițiile de contractare

Post de consultant, contractare în baza unui contract de prestare a serviciilor. Se așteaptă ca candidatul să aibă statut de liber profesionist/persoană juridică.

Postul este cu fracțiune de normă și contractul de prestare a serviciilor va fi încheiat pe un an de zile cu posibilitatea de prelungire. Prelungirea va fi oferită pe baza unei evaluări intermediare.

Un salariu lunar brut cu fracțiune de normă constituie 700 EUR.
Procesul de aplicare și selectarea candidaților

Dacă sunteți cointeresat în acest post vacant, vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs. în limba engleză și scrisoarea de intenție pe e-mail la pprdeast3@msb.se, menționând postul: Coordonator local MOLDOVA, cel târziu până la 18 august 2022. Dacă apar careva întrebări referitor la acest post vacant, vă rugăm să le trimiteți la pprdeast3@msb.se.

Doar candidații selectați vor fi contactați. Acești candidați vor fi invitați la interviuri pe platforma Zoom.
Candidatul selectat trebuie să aibă statut de liber profesionist/persoană juridică. El singur va fi responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la activitatea liberului profesionist, precum și pentru achitarea tuturor taxelor aferente, inclusiv asigurarea.

Vă atenționăm asupra faptului că candidații interesați nu vor avea și nu au avut nicio relație contractuală cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (GIES) pe parcursul ultimelor 6 luni.

**Aceste date sunt stocate și prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.