Skip to main content

CORELAREA COMPETENŢELOR CU CEREREA: EU4DIGITAL GĂZDUIEȘTE CURSURI DE INSTRUIRE PRIVIND COALIŢIILE PENTRU COMPETENŢE ȘI LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL DIGITAL ÎN MOLDOVA

Programul EU4Digital a organizat un curs de instruire pentru experţi din Republica Moldova cu privire la înfiinţarea și gestionarea Coaliţiilor Naţionale pentru Competenţe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital pe 16 octombrie, 2020.

Obiectivul instruirii a fost de a prezenta experţilor naţionali din Moldova principiile aprofundate de înfiinţare și gestionare a Coaliţiilor Naţionale și de a discuta recomandări privind pașii următori după înfiinţarea unei Coaliţii Naţionale în Moldova.

În cadrul instruirii au fost abordate următoarele subiecte:

  • Prezentarea generală a Coaliţiilor Naţionale pentru Competenţe și Locuri de Muncă în Sectorul Digital în UE;
  • Principiile și cele mai bune practici ce ţin de elaborarea strategiilor naţionale privind competenţele digitale și a planurilor de acţiune;
  • Structura și principiile de gestionare a unei Coaliţii Naţionale în întreaga UE;
  • Cele mai bune practici ale UE în materie de activităţi ale Coaliţiei Naţionale de promovare a competenţelor digitale pentru toţi cetăţenii;
  • Cele mai bune practici ale UE în materie de activităţi ale Coaliţiei Naţionale de promovare a competenţelor digitale în educaţie;
  • Cooperarea cu Coaliţiile Naţionale ale UE, cele mai bune practici, instrumente și resurse existente.

Peste 40 de experţi moldoveni reprezentând diferite ministere, instituţii de învăţământ, asociaţii industriale și agenţii guvernamentale au participat la instruire.
Instruirea a fost realizată ca parte a activităţilor din domeniul tematic a competenţelor digitale al Programului EU4Digital, care include o serie de instruiri, conferinţe și vizite de studiu pentru a sprijini schimbul de bune practici între UE și ţările partenere din est pe teme legate de competenţele digitale. Priorităţile pentru instruiri au fost definite de Reţeaua de Competenţe Digitale în timpul unui Webinar organizat la 29 aprilie 2020.