Skip to main content

Cu ajutorul UE, Serviciul Vamal va pune în funcțiune un Ghișeu Unic

Serviciul Vamal al Republicii Moldova va beneficia de sprijinul experților europeni în procesul de implementare a Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere cu UE. Asistența este acordată în cadrul proiectului TWINNING „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, lansat recent la Chișinău.

Prezent la eveniment, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a ținut să sublinieze importanța aderării Republicii Moldova la cele două Convenții – privind regimul de tranzit comun și privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri -, această accedere urmând să creeze premisele necesare pentru punerea în aplicare a NCTS. „Automatizarea activității prin simplificarea și digitalizarea procedurilor de vămuire este unul dintre cele mai importante obiective de dezvoltare instituțională ale Serviciului Vamal, astfel încât să fim o instituție raliată la normele comunitare în domeniul asigurării securității economice și al facilitării comerțului internațional”, a spus oficialul. Veronica Vragaleva, Secretar de Stat la Ministerul Finanțelor, a subliniat la rândul său că proiectul țintește mai multe obiective-cheie, printre cele prioritare numărându-se monitorizarea traficului internațional. În plus, automatizarea va asigura non-implicarea factorului uman.

Combinația dintre voința politică, angajamentul comun, parteneriatul și echipa implicată, formată din experți lituanieni, italieni și moldoveni, sunt ingredientele vitale pentru realizarea cu succes a proiectului. Reunindu-ne, am dat startul. Rămânând împreună vom face progrese. Cooperând vom obține succesul”, a spus Directorul General al Departamentului Vamal al Lituaniei, Arunas Adomenas.

NCTS este un sistem european de management și control, bazat pe depunerea declarației de tranzit în format electronic și pe schimburi electronice de date între birourile vamale implicate într-o operațiune de tranzit: biroul de plecare, biroul de tranzit și cel de destinație. Avantajele NCTS sunt: îmbunătățirea calității serviciilor prestate agenților economici, sporirea gradului de securitate a datelor, confirmarea informatică a operațiunii de tranzit, reducerea costurilor și întârzierilor determinate de declararea bunurilor pe hârtie, precum și diminuarea incidenței riscurilor de fraudare și de corupție prin monitorizarea online a operațiunilor de tranzit etc.

Ghișeul unic le permite părților implicate în activitatea de comerț internațional și transport să depună informații standardizate la un singur punct de intrare pentru a îndeplini toate reglementările ce țin de import, export și tranzit. Această facilitate va permite eficientizarea activităților de monitorizare și control a operațiunilor desfășurate și va asigura o mai mare transparență și previzibilitate a acestora.

Cu un buget de un milion de euro, oferiți de Uniunea Europeană și o durată de doi ani, Proiectul „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” este implementat în parteneriat cu Departamentul Vamal al Republicii Lituania de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.