Skip to main content

Cu suportul UE vizitatorii Portage din 5 raioane pilot au beneficiat de o nouă instruire

33 de practicieni din domeniul educaţiei şi asistenţă socială a copilului în lucrul cu copii cu necesități speciale din raioanele Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și Ungheni participă în zilele de 30-31 ianuarie curent, la atelierul de instruire continuă pentru implementarea Programului Portage, adresat familiilor cu copii cu necesități speciale cu vârsta 0-7 ani.

Evenimentul are drept scop de a consolida capacităţile specialiştilor în aplicarea instrumentelor metodologice ale programului. Instruirea este organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” /PPFC/. Trainingul este realizat de experţi locali, care au beneficiat de formare în domeniu în Marea Britanie.

Programul Portage se află în proces de pilotare în cele 5 raioane menționate şi presupune asistență educaţională la domiciliu pentru copiii cu necesități speciale, prin utilizarea unui model integru de sprijin atât pentru familii, cât și pentru copii, care facilitează procesul de comunicare, învăţare, joc și dezvoltare a relaţiilor, participarea deplină în viaţa cotidiană în cadrul familiei şi incluziunea copiilor cu necesităţi speciale în viaţa comunităţii.

Grupul de practicieni instruiți se va califica drept finalitate în calitate de Vizitatori Portage care au menirea de a crea legătura vitală dintre părinţi-copil și lumea exterioară, ajutându-i pe aceştia să depăşească situaţiile dificile. Aplicarea programului se desfășoară în casa copilului/familiei cu participarea Vizitatorului Portage. Acesta efectuează vizite la domiciliul familiei și oferă suport părinţilor pentru a identifica şi stabili împreună obiectivele de învăţare pentru copil, a monitoriza şi înregistra progresul.

Portage a fost introdus pentru prima dată în Marea Britanie în 1993, ca răspuns la necesitatea tot mai mare de a sprijini copiii vulnerabili cu necesităţi speciale și familiile lor. Programul Portage este unul din cele 4 programe și instrumente de lucru cu copiii cu necesități speciale incluse în cadrul Proiectului ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de PPFC, în colaborare cu Organizațiile Mellow Parenting și HealthProm din Marea Britanie, cu suportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a administrațiilor publice locale din cele cinci raioane beneficiare ale proiectului. Proiectul în valoare totală de 680,000 euro este finanțat de Uniunea Europeană.