Skip to main content

CUM VOR ARĂTA PRIORITĂŢILE PARTENERIATULUI ESTIC ÎN DOMENIUL DIGITAL DUPĂ 2020?

Digitalul este o componentă vitală a afacerilor și societăţii moderne, într-un moment în care are loc un număr tot mai mare de interacţiuni în spaţiul digital. Pandemia de COVID-19 a scos în evidenţă necesitatea unor investiţii suplimentare în Digital, pentru a facilita creșterea și inovarea, în pofida restricţiilor cu privire la adunările fizice.

Săptămâna virtuală a Comitetului Director al EU4Digital a oferit oportunitatea de a discuta viitoarele priorităţi pentru regiune și domeniile în care Uniunea Europeană poate continua să sprijine transformarea digitală și să producă beneficii tangibile pentru întreprinderile și cetăţenii din PaE.
Anul 2020 marchează o tranziţie în agenda pe termen lung a UE în sprijinirea Digitalului în Parteneriatul Estic. Actuala agendă politică a celor 20 de Rezultate pentru 2020 va fi finalizată până la sfârșitul anului, cu un set nou de obiective pentru perioada de după 2020 ocupând locul central. Comunicarea Comună a UE privind „Consolidarea Rezilienţei – un Parteneriat Estic care produce rezultate pentru toţi”, adoptată în martie 2020, stabilește principalele elemente ale sprijinului UE acordat PaE, inclusiv consolidarea sectorului digital ca unul dintre cele cinci obiective de politici principale ale PaE.

Discuţia cu privire la aceste priorităţi va contribui la stabilirea acţiunilor pentru anii următori conform noilor obiective ale UE pentru perioada de după 2020, încadrând sprijinul pentru transformarea digitală în ţările partenere din est.
Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre EU4Digital și domeniile sale tematice, vă rugăm să vizitaţi site-ul web EU4Digital.

Sursă: https://eufordigital.eu/ro/what-will-eastern-partnership-priorities-on-digital-beyond-2020-look-like-eu-and-eap-stakeholders-discuss-future-areas-for-action-during-virtual-eu4digital-steering-committee-meeting/