Skip to main content

Dezvoltarea capacităților în domeniul protejării, conservării și promovării patrimoniului cultural în Republica Moldova

În perioada 13-19 mai mulți reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, instituțiilor subordonate cu competențe în domeniul protejării patrimoniului și ai instituțiilor de învățământ superior au întreprins o vizită de studiu în Franța în cadrul activității ”Sprijin direct pentru instituțiile care activează în domeniul protejării patrimoniului din Republica Moldova” implementată de proiectul Twinning ”Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia”.

Scopul vizitei a fost de a stabili relații cu organizațiile internaționale active în domeniul protejării, conservării și consolidării patrimoniului cultural și de a îmbogăți cunoștințele cu privire la convențiile internaționale și principiile acestora, obligațiunile și oportunitățile de modernizare a viziunii față de patrimoniul cultural ca și catalizator al prosperității sustenabile și echitabile. În același timp, participanții s-au familiarizat cu un alt model de protejare pe termen lung a patrimoniului (model elaborat în Franța și recent modernizat în rezultatul modificării legislației în domeniu) precum și au avut întâlniri cu experții de la World Heritage Center, ICOMOS, Ministerul Culturii din Franța, misiunii “Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial” și municipalității Reims pentru a discuta provocările și oportunitățile în domeniul protejării patrimoniului și promovării bunăstării comunităților locale și ale societății în general.

Notă: Obiectivul general al Proiectului Twinning este de a contribui la protejarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin modernizarea politicilor și mecanismului de management în domeniu în conformitate cu standardele și bunele practici europene.