Skip to main content

Energocom va putea monitoriza și prognoza producerea energiei electrice din surse regenerabile, cu susținerea Uniunii Europene

Furnizorul central de energie electrică, Energocom SA, va putea gestiona prognozarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, ceea ce îi va permite să reducă dezechilibrele individuale ale producătorilor contractați. Un software specializat care prognozează energia electrică produsă din surse regenerabile va fi dezvoltat pentru Energocom și producătorii contractați, datorită susținerii programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Conform regulilor pieței energiei electrice, furnizorul central de energie electrică, Energocom SA, este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de termoficare urbane și din centralele electrice eligibile care produc energie din surse regenerabile și au delegat responsabilitatea echilibrării către Energocom SA. 

Potrivit datelor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru luna iunie 2022, în Moldova erau instalate centrale electrice fotovoltaice cu capacitatea de aproape 25 de MW, centrale eoliene cu capacitatea de 73,4 MW, biogaz – 6,3 MW și hidrocentrale cu capacitatea de 16,3 MW.

Conform noilor reguli ale pieței, intrate în vigoare la 1 iunie curent, energia electrică nu mai este tranzacționată post factum conform valorilor efectiv înregistrate, ci conform valorilor notificate (prognozate) de producători. Astfel, furnizorul central de energie electrică are sarcina de a gestiona dezechilibrele individuale ale producătorilor contractați. Or, energia achiziționată pentru echilibrare este reglementată separat și, prețul acesteia fiind mai mare, are impact asupra prețului final pentru consumatori.

Directorul general interimar al Energocom SA, Victor Bînzari, afirmă că întreprinderea urmează să elaboreze o strategie de dezvoltare a întreprinderii, precum și să întreprindă alte măsuri stringente pentru sporirea securității energetice a țării, cum ar fi: diversificarea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, extinderea activităților de furnizare pe piețele externe, susținerea producătorilor autohtoni de energie electrică în vederea diminuării dezechilibrelor etc.  

Cu un buget de 10 milioane de euro, programul „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Acesta sprijină autoritățile publice din Republica Moldova și grupurile vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la gazele naturale. Programul contribuie la reducerea vulnerabilității energetice printr-un program de încurajare a schimbării electrocasnicelor vechi cu unele noi, mai eficiente energetic, susținerea măsurilor de eficiență energetică în clădirile rezidențiale și instalarea panourilor fotovoltaice într-o serie de edificii publice.