Skip to main content

UE sprijină crearea „Centrului de excelenţă prin pilotarea tehnologiilor de eficienţă energetică şi a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feşteliţa”

Screenshot 39
În iarna anului 2021, indiferent de vremea şi timpul de afară, locuitorii satului Feşteliţa s-au simţit în siguranţă, atât la locul de muncă, cât şi la petrecerea timpului liber. Totul datorită rezultatelor obţinute de localitate în cadrul Proiectului de Eficienţă Energetică, susţinut financiar de Uniunea Europeană şi care, la moment, este la etapa finală de implementare.
Cel mai evident rezultat cu impact social major asupra tuturor categoriilor de cetăţeni ai satului este iluminatul stradal inteligent, prima tipologie din domeniul eficienţei energetice implementată cu succes în localitate. Optând pentru echitate, ca să asigure întreaga comunitate cu iluminat public, echipa de implementare a proiectului a folosit o nouă strategie de atragere a fondurilor adiţionale, combinând sursele financiare din contul grantului alocat de Uniunea Europeană, contribuţia Administraţiei Publice Locale, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică cu un credit acordat de Corporaţia Financiară Nordică de Mediu. Astfel, formula inovativă de co-finanţare Grantul UE + Contribuţia APL Feşteliţa, Guvernului Republicii Moldova + Creditul NEFCO reprezintă asigurarea sinergiei donatorilor în domeniul eficienţei energetice şi este o premieră pentru Republica Moldova, exemplu demn de preluat de alte comunităţi.
Din acest an, aproximativ 3.000 locuitori ai satului Feşteliţa sau 100% din beneficiarii direcţi ai proiectului beneficiază de noul sistem de iluminat public inteligent, gestionat de la distanţă şi dotat cu 566 corpuri LED de 40W fiecare, montate pe cca 20 km de străzi.
Pe lângă beneficiile economice, de mediu şi securitate înregistrate de localitate, pot fi enumerate şi cele psihosociale: petrecerea mai îndelungată a timpului liber la aer, relaţii interpersonale durabile atât cu familia, cât şi cu prietenii, detaşarea de mediul şcolar al copiilor şi renunţarea la gadgeturi în favoarea jocurilor sportive, buna dispoziţie, creşterea optimismului şi a nivelului de încredere a populaţiei în Administraţia Publică Locală şi Centrală. Drept exemplu, săniuşul în această iarnă s-a practicat de feşteliţeni până noaptea târziu, doar graţie iluminatului public din sat. Un alt rezultat palpabil în cadrul proiectului este montarea a 4 cazangerii pe bază de biomasă şi a unui sistem de colectoare solare la grădiniţa de copii, gimnaziu, casa de cultură şi primăria satului. Investiţie raţională spre binele cetăţeanului, astfel asigurând instituţiile publice locale, pe o perioadă lungă de timp, cu agent termic prietenos mediului, accesibil, produs din resurse regenerabile locale. Biomasa necesară pentru buna funcţionare a cazangeriilor este crescută pe plantaţia de 5ha proprie de plop energetic. Beneficiarii acestei tipologii de subproiect constituie întreaga comunitate: angajaţii şi beneficiarii instituţiilor publice, elevii şi copiii de vârstă preşcolară. Important, creşte şi nivelul de prestare a serviciilor publice, acestea devenind mai accesibile în orice perioadă de timp.
O altă realizare inovativă a proiectului este crearea şi dotarea cu echipament IT a Centrului Educaţional de Instruire ECO din cadrul grădiniţei de copii “Voinicel”. Scopul activităţilor centrului urmăreşte nu doar promovarea tehnologiilor de eficienţă energetică şi a surselor demonstrative de energie regenerabilă tinerei generaţii a satului Feşteliţa, dar şi să faciliteze activităţile online ale educatorilor şi copiilor pe perioada pandemiei COVID-19. De menţionat, echipamentul IT a fost achiziţionat din contul contribuţiei adunate on-line de către băştinaşi, în cadrul proiectului de Eficienţă Energetică, dar şi cu suportul financiar al Primăriei Feşteliţa.
Îşi continuă activităţile în ritm alert şi Centrul de Creaţie şi Reciclare “ECOFeşteliţa” din cadrul gimnaziului “Vasile Moga”, creat în 2020 de echipa de implementare a proiectului ca răspuns la iniţiativa Uniunii Europene de implicare activă în prevenirea răspândirii COVID-19. Din contul contribuţiei băştinaşilor acumulate online, acesta a fost dotat cu maşini de cusut/brodat, ţesături şi alte echipamente specifice domeniului croitoriei şi recondiţionării lucrurilor. Peste 1000 măşti de protecţie de marca Feşteliţa au fost cusute şi repartizate prin instituţiile publice locale graţie eforturilor creative ale comunităţii şcolare, dar şi a voluntarilor din sat.
De menţionat, echipa de implementare a reuşit să facă careva economii în bugetul proiectului şi care, după co-ordonarea cu echipa de suport CoM-DeP şi aprobarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Modova, urmează să fie direcţionate pentru realizarea altor lucrări adiţionale în domeniul eficienţei energetice, şi anume: termoizolarea edificiului primăriei Feşteliţa şi montarea panourilor fotovoltaice cu capacitatea cumulativă de 38 kW de tip on-grid pe 3 instituţii publice (grădiniţa de copii, gimnaziu, primărie). Astfel, aceste edificii vor putea pretinde la etichetarea „clădiri cu consum de energie aproape de zero” (nZEBs) şi cu emisii de CO2 minime.
Proiectul „Crearea centrului de excelenţă prin pilotarea tehnologiilor de eficienţă energetică şi a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feşteliţa” este susţinut financiar de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE ,,Convenţia Primarilor – Proiecte Demonstraţionale” (CoM-DeP) şi implementat de AO „Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova” ONG. Campania de promovare a Proiectului este realizată prin intermediul paginii Asociaţiei Băştinaşilor satului Feşteliţa, care la moment are peste 1000 de abonaţi (https://www.facebook.com/ABFestelita).