Skip to main content

EU4Accountability sprijină integrarea europeană a Moldovei prin schimbul de bune practici cu societatea civilă și autoritățile locale din România

La începutul lunii septembrie, reprezentanți ai societății civile și autorităților locale din zece raioane ale Republicii Moldova au efectuat o vizită de studiu la Iași și Sibiu, România, pentru a face schimb de experiență și bune practici în domeniul bugetării participative, dezvoltării comunitare și responsabilității sociale datorită sprijinului Uniunii Europene.

La începutul lunii septembrie, reprezentanți ai societății civile și autorităților locale din zece raioane ale Republicii Moldova au efectuat o vizită de studiu la Iași și Sibiu, România, pentru a face schimb de experiență și bune practici în domeniul bugetării participative, dezvoltării comunitare și responsabilității sociale datorită sprijinului Uniunii Europene.

ALDA și GEN Moldova au efectuat o vizită de studiu la Iași pentru a afla despre dezvoltarea întreprinderilor sociale în România, cadrul legal și cooperarea cu autoritățile locale, precum și impactul lor social și economic. Reprezentaților ONG-urilor societății civile (OSC) și autorităților publice locale (APL) din Republica Moldova le-au fost prezentate programele locale în domeniile serviciilor sociale, incluziunii și integrării grupurilor defavorizate în forța de muncă, lobby, advocacy și finanțare – pentru a-i ajuta să capete mai multe cunoștințele în domeniu.

Vizita la Centrul pentru Refugiați, susținută de Fundația pentru Servicii Sociale Bethany, a permis un schimb activ de bune practici între participanții din ambele țări care s-au aflat în prima linie a crizei cauzate de invazia rusă în Ucraina. Participanții au discutat despre provocările serviciilor de integrare, sprijinul psihologic și serviciile de traducere oferite de voluntarii centrului, precum și despre adaptarea suportului la nevoile beneficiarilor.

Vizita la Consiliul Județean Iași a oferit perspective cu privire la legislația și mecanismele de finanțare publică a sectorului nonguvernamental, precum și cele mai bune practici ale proiectelor transfrontaliere. Reprezentanții Municipiului Iași au subliniat importanța dezvoltării parteneriatelor la nivel de comunitate locală și au împărtășit exemple de programe municipale care sprijină proiectele de tineret și culturale. Procesele de bugetare participativă sunt gestionate de Oficiul Local pentru Democrație Participativă, care dezvoltă proiecte și lucrează prin Centrele de Cartier Iași.

Reprezentanții Societății Civile și Autorităților Locale din Cahul, Comrat, Făleștii, Glodeni și Rîșcani au realizat studiul la Sibiu cu sprijinul PIN Moldova și Moștenitorii. În cadrul vizitei în Marginimea Sibiului, participanții s-au întâlnit cu administrația raională, primarii comunelor din regiune și activiști civici, care le-au oferit mai multe informații despre administrația locală și instrumentele pe care le folosesc pentru a interacționa cu societatea.

Reprezentanții Republicii Moldova, de asemenea, au apreciat modul în care comunitatea din România este implicată în dezvoltarea strategiilor sociale, sanitare, de tineret, sportive, culturale și educaționale. Pe lângă metodele tradiționale care permit administrației locale să asigure transparența în luarea deciziilor, precum publicarea documentelor relevante pentru deciziile luate pe site-ul consiliului, funcționarii publici asigură un proces de implicare a populației în consultările publice prin Consultativul Civic, Platforma Consiliului, focus grupuri, dezbateri publice, precum și aplicația mobilă „Sibiu City App”, care permite consultarea unui număr mare de cetățeni. Potrivit autorităților, această varietate de instrumente interactive permite cetățenilor să participe mai activ la procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare, a bugetelor și a altor documente strategice pentru dezvoltarea județului, dar contribuie și la creșterea încrederii cetățenilor în procesul decizional.

„Rolul nostru este de a sprijini toate proiectele care contribuie la dezvoltarea comunităților și la conservarea și promovarea culturii, obiceiurilor și tradițiilor locale. Avem nevoie de comunități sănătoase din punct de vedere economic și social”, a declarat Vlad Vasiu, Vicepreședintele Consiliului Raional Sibiu, invitaților din Republica Moldova.

Aceste activități sunt desfășurate în cadrul EU4Accountability – Empowered Civil Society for Increased Social Accountability in Moldova, care are drept scop consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Moldova de a-și consolida rolul de actori ai guvernării și de a crește responsabilitatea socială a administrației publice locale și centrale din Moldova.

Programul EU4Accountability este finanțat de Uniunea Europeană și implementat în consorțiu de ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală, Parteneriatul European pentru Democrație și People in Need Moldova.

Organizațiile Societății Civile