Skip to main content

EU4DIGITAL LANSEAZĂ UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND ZONA DE ROAMING INTERNAŢIONAL ÎNTRE ŢĂRILE PARTENERE DIN EST ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul EU4Digital a lansat un studiu de fezabilitate privind stabilirea unui spaţiu comun de roaming internaţional între ţările partenere din est și statele membre ale UE. Studiul privind roamingul PaE-UE a fost lansat în cadrul unei reuniuni virtuale din 7 octombrie 2020, pe parcursul unui eveniment paralel organizat ca parte a Reuniunii Comitetului Director al
iniţiativei EU4Digital, care se desfășoară în perioada 5-9 octombrie.

Peste 50 de participanţi s-au alăturat evenimentului, inclusiv membri ai Grupului de Experţi privind Serviciile de Roaming (REWG), reprezentanţi ai Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC), oficiali ai Comisiei Europene (DG CONNECT, DG NEAR), Coordonatori ai Pieţei Digitale Armonizate (HDM), Delegaţiile UE și alte părţi interesate din ţările partenere din est.
Noua activitate de pregătire a studiului privind roamingul PaE-UE a fost prezentată de liderul domeniului tematic Normele privind Telecomunicaţiile al EU4Digital, Andrejs Dombrovskis, care a stabilit domeniul de aplicare și rezultatele așteptate, un plan de lucru la nivel înalt, abordarea implicării părţilor interesate, precum și consideraţiile fundamentale cheie pentru livrarea cu succes a studiului de fezabilitate.
Studiul privind roamingul PaE-UE este un subiect nou în cadrul domeniului tematic Normele privind Telecomunicaţiile al Programului EU4Digital. Una dintre ipotezele care stau la baza evaluării în continuare a fezabilităţii unui spaţiu comun de roaming PaE-UE este semnarea Acordului Regional de Roaming (RRA) între ţările din PaE, care este facilitată și de echipa
EU4Digital. Ceremonia de semnare a RRA este preconizată pentru sfârșitul anului 2020 sau începutul anului 2021. Privind mai departe, în cazul în care spaţiul comun de roaming se va dovedi fezabil, studiul PaE-UE va avea drept scop sugerarea celei mai adecvate opţiuni juridice, economice și tehnice pentru implementare.