Skip to main content

EU4DIGITAL PUBLICĂ RECOMANDĂRI DE MĂSURARE ŞI PROGNOZARE A LACUNELOR PRIVIND COMPETENŢELE DIGITALE ÎN ŢĂRILE PARTENERE DIN EST

Programul EU4Digial a publicat „Metodologia de Măsurare şi Prognozare a Lacunelor în materie de Competenţe Digitale în Ţările Partenere din Est”. Metodologia conţine un rezumat al practicilor actuale de măsurare şi prognozare a competenţelor digitale ale ţărilor partenere din est, precum şi recomandări privind introducerea unei metodologii comune de măsurare şi prognozare, aliniată la practicile UE.

Competenţele digitale nu sunt doar o necesitate pentru specialiştii TIC şi pentru companiile aflate în transformare digitală, ci devin rapid vitale pentru participarea cu succes a fiecărui cetăţean la economia şi societatea digitală. În iniţiativa lor din 2016, „Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”/ „Căi de sporire a nivelului de competenţe: noi oportunităţi pentru adulţi”, Consiliul Uniunii Europene a declarat că competenţele digitale sunt la fel de importante ca alfabetizarea şi aritmetica elementară. Lipsa de alfabetizare şi competenţe digitale poate fi un factor de excludere semnificativ pentru mulţi oameni care limitează şi / sau previne câştigurile de productivitate posibile prin adoptarea TIC.

În UE, Indicele Economiei şi Societăţii Digitale (DESI) este utilizat pentru a monitoriza performanţa Statelor Membre ale UE în ceea ce priveşte conectivitatea digitală, competenţele digitale, activitatea online, digitalizarea întreprinderilor şi serviciile publice digitale. DESI măsoară progresul ţărilor UE către o economie şi societate digitală, inclusiv zona capitalului uman, începând cu 2014. Dimensiunea capitalului uman a DESI măsoară competenţele necesare pentru a utiliza posibilităţile oferite de soluţiile digitale. Mai mult, câţiva indicatori TIC în forţa de muncă şi în educaţie sunt, de asemenea, măsuraţi în mod regulat în UE, prezentând date suplimentare privind competenţele digitale. Măsurarea armonizată a datelor face posibilă compararea progresului între Statele Membre ale UE, identificarea lacunelor în materie de competenţe şi evaluarea impactului iniţiativelor
regionale şi naţionale.

Obiectivul Programului EU4Digital a fost de a evalua starea actuală a măsurării şi prognozării competenţelor digitale şi de a elabora recomandări pentru alinierea la practicile UE. Metodologia publicată conţine un set de recomandări regionale pentru îmbunătăţirea colectării şi a prognozării datelor în ţările partenere din est.

Metodologia concluzionează că toate ţările partenere din est colectează unele date despre competenţele digitale şi şi-au exprimat interesul de a alinia în continuare practicile de măsurare şi prognozare la metodologiile UE.

Extinderea în continuare a setului de indicatori şi îmbunătăţirea comparabilităţii între ţări ar putea aduce o valoare adăugată semnificativă pentru progresul comparativ cu alte ţări din regiunea parteneriatului estic. Comparabilitatea ar fi posibilă prin alinierea metodelor de colectare a datelor, inclusiv eşantionarea, conceperea anchetelor şi clasificarea datelor. În plus, anticiparea nevoilor de competenţe digitale are loc sub diferite forme în întreaga regiune, inclusiv anchete privind competenţele, previziuni generale privind forţa de muncă şi metode calitative, cum ar fi grupurile de lucru ale experţilor.

Cu toate acestea, raportul identifică, de asemenea, o serie de premise care trebuie să existe până a putea fi stabilită o metodologie comună în ţările partenere din est, cum ar fi consolidarea capacităţii personalului implicat în colectarea şi analiza datelor şi necesitatea alocării resurselor suficiente pentru implementarea anchetelor la nivel naţional, analiza şi prognozarea datelor.

Raportul publicat poate fi găsit aici.