Skip to main content

EU4ENVIRONEMNT: EVALUAREA PIEŢEI ȘI ANALIZA POLITICILOR ÎN DOMENIUL ECOINOVAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Un webinar despre „Evaluarea pieței și analiza politicilor în domeniul ecoinovației în Republica Moldova” a avut loc pe 16 martie 2022 în cadrul EU4Environment.

Obiectivele întrunirii au fost adunarea agențiilor guvernamentale relevante pentru a discuta concluziile proiectului de evaluare a pieței ecoinovației și a analizei politicilor și pentru a colecta feedback-ul/sugestiile acestora; și să informeze participanții cu privire la următorii pași pe care UNEP și ODIMM îi vor întreprinde în cadrul programului EU4Environment pentru a ajuta IMM-urile moldovenești să dezvolte strategii/modele de afaceri de eco-inovare.

Întâlnirea a reunit următorii participanți: Miniștri ai Economiei, ai Mediului și ai Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, ONG-urilor de mediu și ecologice, Delegația UE în RM, reprezentanți ai partenerilor de implementare (ODIMM, UNEP, UNIDO), Asociații de afaceri, Incubatoare de afaceri.

IMM-urile joacă un rol crucial în economiile țărilor din Parteneriatul Estic (EaP) ale UE, iar amprenta lor colectivă de mediu o depășește adesea pe cea a întreprinderilor mari. Uniunea Europeană (UE) au sprijinit IMM-urile din întreaga lume în dezvoltarea și aplicarea „eco-inovației” – un model de afaceri care încorporează sustenabilitatea și gândirea ciclului de viață în toate operațiunile de afaceri și lanțul valoric. Eco-inovarea presupune un set coordonat de modificări sau soluții noi la produse (bunuri/servicii), procese, abordare pe piață și structura organizatorică generală a unei companii.

EU4Environment, împreună cu ODIMM, va asista IMM-urile din Republica Moldova să dezvolte noi strategii/modele de afaceri care sunt aliniate cu abordarea eco-inovației.