Skip to main content

EU4Environment: Resurse de apă și Date de mediu – Atelier de lucru privind delimitarea corpurilor de apă subterană și interpretare a datelor

Evenimentul a fost organizat în comun de Agenția Austriacă de Dezvoltare și Agenția Austriacă de Mediu, în zilele de 28 și 29 iunie 2022, la Chișinău.

La atelier au participat reprezentanții Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Întreprinderea de Stat „Expediția Hidrogeologică din Moldova” și Institutul de Chimie, din Moldova.

Două zile de atelier s-au concentrat pe următoarele subiecte: delimitarea și caracterizarea corpurilor de apă subterană, interpretarea datelor chimice ale apelor subterane. Participanții la atelier au învățat despre: principiile Directivei-cadru privind Apa, codificarea și pașaportizarea apelor subterane, abordările și instrumentele pentru interpretarea datelor, importanța monitorizării conductivității apelor subterane în comparație cu monitorizarea mineralizării, precum și exemplul austriac privind monitorizarea și delimitarea corpurilor de apă subterană în comparație cu practicile din Moldova.

Ulterior, programul va ajuta instituțiile din Moldova să îmbunătățească în continuare monitorizarea corpurilor de apă subterană, precum și interpretarea datelor aferente. Participanții au convenit asupra activităților suplimentare, pe care programul le va sprijini. Astfel, în toamna anului 2022, Agenția Austriacă de Mediu va oferi o nouă instruire certificată precum și asistență practică pentru instituțiile din Moldova în lucrările de teren pentru monitorizarea corpurilor de apă subterană. Mai mult, programul va sprijini instituțiile din Moldova să efectueze un studiu de teren privind monitorizarea corpurilor de apă subterană transfrontalieră.

Programul EU4Environment Resurse de apă și Date de mediu își propune să îmbunătățească bunăstarea oamenilor din țările Parteneriatului Estic ale UE (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina) și să permită transformarea lor ecologică în conformitate cu Pactul Verde European și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 

Partenerii de implementare a Programului: Agenția de Mediu din Austria (UBA), Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), Oficiul Internațional pentru Apă (OiEau) (Franța), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE). Programul este finanțat de Uniunea Europeană, și cofinanțat Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și Agenția Franceză pentru Apă Artois-Picardie, cu un buget de 9,4 milioane EUR (contribuție UE de 8,8 milioane EUR). Perioada de implementare este 2021-2024.