Skip to main content

EU4ENVIRONMENT: ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂDURILOR A FOST MARCATĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Pădurile oferă multiple beneficii… La nivel mondial, peste 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru existența lor. Cu toții ne bazăm pe păduri pentru rolul important pe care îl joacă în atenuarea schimbărilor climatice prin captarea carbonului.

Pădurile furnizează materii prime regenerabile, ecologice și sunt o sursă de energie regenerabilă. Ecosistemele forestiere sunt esențiale pentru conservarea biodiversității, rezistența la schimbările climatice și protecția apei și a solului. Oamenii prețuiesc pădurile pentru beneficiile recreative pe care le oferă și pentru capacitatea lor de a ne îmbogăți viața.

Rolul pădurilor pentru dezvoltarea comunităților locale este foarte puternic în Republica Moldova. Multe peisaje forestiere din Moldova sunt adevărate refugii ale biodiversității (inclusiv specii pe cale de dispariție) cu o afinitate social-culturală pronunțată pentru dezvoltarea comunității.

În cadrul programului EU4Environment, finanțat de UE, în 2020 a fost lansată o componentă condusă de Banca Mondială, care sprijină țările Parteneriatului estic în dezvoltarea capacităților comunităților de a crește producția de bunuri nelemnoase, consolidând sistemele de control al comerțului cu lemn/lemn ale țărilor și dezvoltării bine- finanțare planificată și previzibilă pentru gestionarea durabilă a pădurilor și a serviciilor ecosistemice.

În Republica Moldova, Programul se concentrează pe identificarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare pentru a contribui la îmbunătățirea managementului pădurilor prin participarea sporită a comunității, realizarea de planificare silvo-pastorală prin furnizarea de planuri comunale de gestionare a pădurilor și pășunilor pentru a evita supraexploatarea și asigurarea utilizării raționale pe termen lung. De asemenea, sprijină autoritățile publice locale în organizarea de evenimente comunitare pentru a promova conservarea și dezvoltarea socio-economică în rândul comunităților dependente de păduri și întărirea sistemelor de control al comerțului cu lemn și produse din lemn.

Aceste intervenții urmăresc să promoveze managementul durabil al resurselor naturale, dezvoltarea economică și participarea la nivelul comunității locale. Ele promovează, de asemenea, comerțul legal și prevenirea comerțului ilegal cu produse din lemn și sporesc finanțarea strategică pentru sectoarele de gestionare a pădurilor și a resurselor naturale. Toate activitățile desfășurate în cadrul EU4Environment reprezintă contribuții importante la promovarea producției și a consumului durabile și la construirea unei lumi mai rezistente pentru comunitățile care depind de păduri.