Skip to main content

EU4YOUTH CREEAZĂ PRIMA REŢEA REGIONALĂ DE ANTREPRENORI SOCIALI ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA

Reprezentanții antreprenorilor sociali din Moldova și Ucraina au înființat prima rețea regională de antreprenori sociali, în urma unei rezoluții adoptate în cadrul Forumului Internațional de Networking organizat în orașul Kiev în perioada 27-28 ianuarie de către programul EU4Youth, proiectul EUnlocking.

În total, 92 de participanți au fost prezenți la eveniment, dintre care 80 au fost antreprenori sociali proveniți din cele două țări. Participanții au discutat aspecte juridice, condițiile de piață, situația antreprenorialului social, precum și perspectivele și provocările pentru dezvoltarea acestuia în ambele țări.

În urma discuțiilor a rezultat decizia de a crea o rețea de sprijinire a antreprenorilor sociali și de minimizare a efectelor negative ale pandemiei asupra sectorului.

Rețeaua va sprijini antreprenorii sociali în activitățile lor zilnice și va contribui la dezvoltarea afacerilor individuale și a antreprenorialului social în general, va promova întreprinderile sociale, produsele și serviciile acestora pe piața locală și regională și va servi drept platformă pentru activitățile de export și import.

Deși proiectul EUnlocking se va încheia la sfârșitul acestui an, cei doi parteneri de implementare ai proiectului – ONG-ul Egalite International din Ucraina și Asociația Eco- Razeni din Republica Moldova – s-au angajat să gestioneze împreună Rețeaua până în anul 2025. Cele două organizații vor servi drept Secretariat al Rețelei și vor asigura gestionarea operațională a reuniunilor membrilor rețelei.

Proiectul EUnlocking contribuie la promovarea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin stabilirea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali pentru a dezvolta și susține soluțiile lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și durabilitatea mediului în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului EU4Youth