Skip to main content

Evaluarea costurilor documentelor de politici publice: activități cuprinzătoare de consolidare a capacităților desfășurate în septembrie și noiembrie 2022 cu sprijinul UE

În septembrie și noiembrie 2022, Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialog politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” a desfășurat o serie de activități intenționate să consolideze capacitatea tuturor ministerelor de resort din Republica Moldova implicate în stabilirea costurilor și bugetarea documentelor de politici publice (PPD) asociate cu implementarea Acordului de Asociere (AA).

Scopul general al acestor activități a fost acela de a se asigura că funcționarii publici din Moldova implicați în elaborarea PPD-urilor au capacități dezvoltate în efectuarea estimărilor adecvate ale costurilor astfel încât să evalueze atât costurile, cât și resursele bugetare și de altă natură necesare pentru implementarea măsurilor asociate cu AA și programul de extindere al Uniunii Europene (UE). Procesul de integrare a Uniunii (UE). Mai mult ca atât, prin invitarea personalului relevant din 13 ministere de resort, Proiectul a avut ca scop asigurarea unei aplicări uniforme a principiilor cheie privind stabilirea costurilor și bugetare incluse în ghidul pe care l-a elaborat anterior. Cunoștințele și abilitățile dezvoltate în timpul activităților proiectului vor avea un impact pe termen lung, sprijinind instituțiile moldovenești în procesul de integrare în UE, precum și stabilirea costurilor pentru alte documente de politici publice.

Toate activitățile au fost implementate în strânsă colaborare cu Cancelaria de Stat, care a jucat un rol organizatoric cheie în asigurarea unui nivel ridicat de participare din partea departamentelor relevante din cadrul ministerelor de resort din Republica Moldova.

Prima activitate cheie a ținut de organizarea sesiunilor de formare a formatorilor (ToT), implicând 11 reprezentanți ai părților interesate, precum Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Cancelaria de Stat (CS) și Ministerul Finanțelor (MF). Scopul acestor sesiuni a fost de a construi un grup de formatori competenți care ar putea disemina cunoștințele și oferi sprijin într-un ritm mai rapid decât cel de care ar fi capabil un singur sau un număr limitat de specialiști. Totodată, acest tip de abordare sporește memoria instituțională și asigură păstrarea cunoștințelor, astfel încât acestea să poată fi ulterior utilizate de către formatori pentru a asigura și sprijini ministerele de resort în procesul de armonizare a legislației moldovenești la cea UE.

A doua activitate cheie a ținut de organizarea și desfășurarea atelierelor de instruire cu reprezentanți ai instituțiilor din Republica Moldova care sunt implicate în procesul de stabilire a costurilor măsurilor legate de AA, cu participarea echipei de formatori din MAEIE, CS și MF. Au fost desfășurate două ateliere și anume: o sesiune pilot la care au participat peste 20 de participanți (septembrie 2022) și instruire care a implicat reprezentanți din 13 ministere de resort și la care au participat peste 40 de participanți (noiembrie 2022).

Scopul sesiunii pilot a fost acela de a lucra îndeaproape cu trei instituții selectate (și anume Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Mediului) pentru a evalua aplicabilitatea Ghidului de stabilire a costurilor pregătit de experți pentru lucrul cu specialiștii delegați din cadrul autorităților publice centrale din Republica Moldova. În baza recomandărilor oferite de participanți, echipa Proiectului a organizat atelierul de instruire la care au participat reprezentanții celor 13 ministere de resort pentru a le prezenta îndrumările finale și a îmbunătăți cunoștințele tehnice, oferindu-le un set extins de studii de caz.

O parte importantă a evenimentului s-a focusat pe sporirea nivelului de încredere a participanților în efectuarea estimărilor de costuri. În acest scop formatorii au implicat participanții în lucru intens în grup, fiecare echipă primind studii de caz special concepute pentru a reflecta îndeaproape tipul de măsuri care ar putea apărea în practică în timpul implementării AA. Prin învățarea la locul de muncă, participanții au fost obligați să aleagă un exemplu de măsură din cadrul propriilor instituții și să încerce să estimeze costurile acesteia pe baza cunoștințelor dobândite în timpul atelierelor.

Echipa Proiectului a organizat, de asemenea, o întâlnire cu personalul specializat și organele parlamentare relevante ale Parlamentului Republicii Moldova, și anume: Comisia pentru politică externă și integrare europeană, Comisia pentru economie, buget și finanțe, Departamentul juridic, Departamentul finanțe, buget și contabilitate, Departamentul de Studii Parlamentare și alți colegi din subdiviziunile Secretariatului Parlamentului.

În continuare, Ghidul de stabilire a costurilor va fi publicat ca document de sprijin oficial care va fi utilizat de ministerele de resort în estimarea și bugetarea costurilor PPD. Proiectul prevede continuarea parteneriatului solid și a cooperării cu părțile interesate cheie pentru a consolida și mai mult capacitățile ministerelor de resort din Republica Moldova în acest subiect important.

Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialog politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” are drept scop sporirea capacităților Guvernului Republicii Moldova și a altor instituții cheie de nivel național în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova.