Skip to main content

Evaluarea și promovarea sistemului de etichetare ecologică în Republica Moldova, în conformitate cu cerințele UE

Proiectul Regulamentului etichetei ecologice, elaborat în cadrul EU4Envirinment Econbomia Verde a fost consultat cu părțile interesate. Astfel, la 27 decembrie 2022, împreună cu Programul „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)” și AO EcoContact, finanțat de UE, au organizat un atelier de dezbatere consultativă privind proiectul final de regulament privind eticheta ecologică.

Evenimentul a avut loc online și a reunit reprezentanți ai organismelor naționale de certificare și standardizare și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri. În cadrul consultărilor, părțile implicate au discutat despre implementarea sistemului de etichetare ecologică în Republica Moldova și aplicarea Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE.

În esență, regulamentul urmărește să instituie o schemă voluntară de etichetare ecologică și să promoveze produse și servicii cu un impact redus asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață, în comparație cu alte produse și servicii care fac parte din același grup de produse și servicii. Documentul stabilește, de asemenea, procedura de acreditare și înregistrare a organismelor de evaluare a conformității, cerințele pentru organismele de evaluare a conformității, procedura de evaluare a conformității produselor și serviciilor și de furnizare a certificatului de conformitate, criteriile de acordare a etichetei ecologice, inspecția produselor și serviciilor etichetate ecologic.

Regulamentul nu se aplică: medicamentelor de uz uman; produse medicinale veterinare; dispozitive medicale; produse alimentare și furajere; produse care conțin substanțe, amestecuri și preparate care pot fi clasificate ca toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene sau mutagene pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

În cadrul evenimentului a fost prezentat și simbolul etichetei ecologice depus la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală pentru înregistrare.

În următoarea fază, Regulamentul etichetei ecologice va fi consultat public înainte de a fi înaintat spre aprobare Cabinetului de Miniștri.

Pentru mai multe informații, accesați: https://www.eu4environment.org