Skip to main content

EXERCIȚIUL DE SECURITATE CIBERNETICĂ SPOREȘTE REZISTENȚA REPUBLICII MOLDOVA LA AMENINȚĂRILE CIBERNETICE

EXERCIȚIUL DE SECURITATE CIBERNETICĂ SPOREȘTE REZISTENȚA REPUBLICII MOLDOVA LA AMENINȚĂRILE CIBERNETICE

Un exercițiu de simulare a incidentelor cibernetice de trei zile, desfășurat în perioada 14-16 iunie la Chișinău, a marcat o etapă importantă în consolidarea pregătirii în materie de securitate cibernetică a oficialilor guvernamentali și a furnizorilor de servicii esențiale din Moldova.

Exercițiul, organizat de CybExer Technologies și e-Governance Academy (eGA), a avut ca scop consolidarea rezilienței și a expertizei autorităților publice și a furnizorilor de servicii esențiale și creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele potențiale ale incidentelor cibernetice.

„Prin intermediul acestei inițiative, experții IT din Republica Moldova dobândesc experiență practică și expertiză valoroasă, ceea ce le permite să înțeleagă care sunt posibilii vectori de amenințare și să protejeze eficient infrastructurile critice și să protejeze mediul digital al națiunii, a declarat Erika Hasznos, șefa adjunctă a Delegației UE în Republica Moldova. Exercițiul de securitate cibernetică a demonstrat angajamentul UE în ceea ce privește fortificarea securității cibernetice a Republicii Moldova.”

Exercițiul a fost împărțit în două părți. Prima zi a inclus o formare pregătitoare și un exercițiu de simulare a „capturării steagului”, care a oferit participanților cunoștințe importante și competențe practice pentru a face față provocărilor în materie de securitate cibernetică. Această activitate a vădit un caracter de implicare a participanților într-un spirit de colaborare.

Etapa ulterioară de „vânare a amenințărilor”, desfășurată în următoarele două zile, a fost un exercițiu conceput pentru a exersa răspunsul la crize cibernetice în conformitate cu un scenariu realist, axat pe activități de răspuns și de investigare. Participanții au lucrat cu sârguință pentru a identifica și neutraliza amenințări cibernetice simulate, perfecționându-și capacitățile tehnice în combaterea riscurilor de securitate cibernetică în continuă creștere.

„Participarea activă a peste 30 de persoane din sectorul public și privat la acest exercițiu demonstrează determinarea Republicii Moldova de a-și consolida poziția de securitate cibernetică și de a-și proteja cetățenii, instituțiile guvernamentale și furnizorii de servicii esențiale de consecințele potențiale ale incidentelor cibernetice”, a declarat Epp Maaten, liderul echipei Proiectului de asistență rapidă pentru Moldova. „Prin intermediul exercițiului practic, am reușit să oferim o pregătire tehnică privind modul de detectare a celor mai frecvente tipuri de exploit-uri utilizate în prezent, să monitorizăm și să analizăm atacurile și să îmbunătățim munca în echipă prin atribuirea rolurilor și delegarea sarcinilor în cadrul unui grup.”

Exercițiul de securitate cibernetică a fost organizat în cadrul Proiectului de asistență rapidă pentru Moldova, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop creșterea rezilienței cibernetice a organizațiilor din sectorul public și a sectoarelor-cheie de infrastructură critică și alinierea operațiunilor acestora la Directiva Uniunii Europene privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS a UE). Activitățile proiectului sunt implementate de către Academia de Guvernare Electronică în perioada mai 2022 – noiembrie 2023.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.ega.ee