Skip to main content

Ghidul „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova” – prezentat public

În data de 7 decembrie 2022 a avut loc prezentarea Ghidului „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova”, organizată de proiectul regional comun al Uniunii Europene/Consiliului Europei „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de prejudecată și ale discursurilor de ură în țările Parteneriatului Estic”, implementat în cadrul programului „Parteneriatul pentru Buna Guvernare II, 2019-2022”, în colaborare cu Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova.

Evenimentul a reunit membri și angajați ai Consiliului Audiovizualului, părțile interesate din mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice și din sectorul non-guvernamental în domeniul combaterii discriminării, pentru a prezenta ghidul și pentru a consolida platforma de comunicare între actorii din domeniul mass- media din Moldova, în vederea prevenirii și combaterii discursului de ură. În deschiderea și concluzia evenimentului, următoarele remarci au fost oferite de către: 

„Într-o perioadă în care discursul de ură este în creștere atât offline, cât și online, pe întregul continent, este esențial ca statele și toți actorii relevanți să contribuie la îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional, dar și la practicile care abordează aceste provocări. Acest ghid este un pas înainte în această direcție. Acesta contribuie la cunoștințele Consiliului Audiovizualului, dar și ale radiodifuzorilor mass-media și ale părților interesate, pentru a recunoaște și a aborda aspectele legate de discursul de ură în conformitate cu standardele europene, importante și din noua perspectivă europeană a țării”, a menționat William MASSOLIN, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

„Uniunea Europeană salută publicarea Ghidului Consiliului Europei pentru evaluarea și prelucrarea cazurilor de discurs de ură, care a fost elaborat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare a Uniunii Europene- Consiliului Europei. Acest ghid oferă consultanță, îndrumare și recomandări autorităților din Republica Moldova cu privire la aspectele practice legate de evaluarea, luarea deciziilor, sancționarea și crearea de date statistice privind cazurile individuale din Moldova. Prin urmare, acesta servește drept sursă valoroasă de referință în munca lor de zi cu zi. Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini lupta împotriva infracțiunilor motivate de prejudecată și a discursului de ură, care afectează în mod negativ victimele individuale și societățile pluraliste deopotrivă”, a declarat Eduard PESENDORFER, Manager de Proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Ghidul „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova”, prezentat astăzi, este un instrument în sprijinul Consiliul Audiovizualului și a altor autorități din Republica Moldova. Acesta ne poate ajuta la monitorizarea cazurilor de discurs de ură în mediul audiovizual și să combată formele inacceptabile de exprimare în programele și serviciile audiovizuale”, a subliniat Liliana VIȚU, Președinta Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova.

În încheiere, participanții au convenit asupra direcțiilor viitoare comune de lucru privind combaterea discursului de ură în media în Republica Moldova, subliniind importanța sinergiilor și a eforturilor comune pentru a asigura prevenirea discursului de ură, în special în sfera publică. Adoptarea prezentului ghid ca metodologie oficială a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova va permite un nou mecanism eficient de monitorizare, evaluare și prelucrare a potențialelor cazuri de discurs de ură în mass-media de către autoritatea de reglementare și va contribui la combaterea acestuia în spațiul media din Republica Moldova, în special pentru protejarea grupurilor vulnerabile.