Skip to main content

Grupul de lucru Moldova LEADER IT Soft se reunește pentru a discuta și valida planul de acțiuni privind dezvoltarea softului de digitalizare a abordării LEADER în Moldova

La 19 decembrie 2022, grupul de lucru Moldova LEADER IT Soft (MLIS) s-a întrunit în cadrul unui atelier de lucru facilitat de compania IT contractată, pentru a discuta despre elaborarea, testarea și lansarea softului care va digitaliza abordarea LEADER în Moldova. În cadrul atelierului, grupul de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), Rețelei Naționale LEADER (RNL) și membrii a 5 Grupuri de Acțiune Locală (GAL), alături de Solidarity Fund PL în Moldova au analizat prototipul general al platformei MLIS și au abordat funcționalitatea softului la diferite etape de implementare a Programului LEADER.

În urma atelierului de lucru și a validării planului de acțiuni, compania IT va dezvolta și testa funcționalitățile software-ului împreună cu membrii-cheie ai grupului de lucru MLIS pentru a asigura buna funcționare a sistemului. În același timp, grupul de lucru MLIS va continua să consulte conceptul de software cu GAL-urile pentru a le informa cu privire la funcționalitățile sistemului și la modul în care acesta va facilita procesele de aplicare și evaluare a aplicațiilor în cadrul Programului LEADER, explicând totodată modul în care sistemul va permite monitorizarea completării Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).

Moldova LEADER IT Soft reprezintă o soluție IT care va facilita sinergia operațională între toți actorii implicați în Programul LEADER. Odată dezvoltat, softul va intra în gestiunea MAIA și va fi administrat de AIPA. Dezvoltarea softului este finanțată în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, iar menținerea acestuia va fi fi realizată din contul și în limita bugetului de stat, planificat în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2023-2024, precum și din alte surse în conformitate cu legislația națională.

Platforma MLIS va fi lansată în toamna anului 2023, cu o fază pilot programată pentru perioada iunie-august 2023.