Skip to main content

Identificarea și promovarea potenţialului turistic al Raionului Căușeni

O analiză a potenţialului turistic din raionul Căușeni, identificarea caracteristicilor distinctive ale zonei și a noilor oportunităţi de dezvoltare pe piaţa turistică a fost întreprinsă de Mihaela Ţăranu, expertă în turism și stagiară în cadrul Iniţiativei Primarii pentru Creșterea Economică (M4EG).

Scopul misiunii a vizat identificarea potenţialului turistic al regiunii, rolul actorilor, serviciilor și produselor care există sau care pot fi dezvoltate. În consecinţă, experta a prezentat recomandări pentru crearea ofertei și a imaginii turistice a destinaţiei, ţinând cont de acţiunile Planului de Dezvoltare Economică Locală a orașului și a raionului Căușeni.

Sculptura in lemnÎmpreună cu reprezentanţii primăriei și ai consiliului raional din Căușeni, precum și cu ajutorul părţilor interesate locale din sectorul turistic, Mihaela a explorat orașul Căușeni și zonele rurale din jur, cum ar fi satele Zaim, Sălcuţa, Copanca, Leuntea, Gradiniţa, Opaci, Cîrnăţeni și Hagimus pentru câteva zile. Această zonă este definită de turismul religios, vinicol și cultural, cu potenţial de dezvoltare a turismului rural (agroturism), natural (ecologic, turism de aventură) și turismului industrial.

Specialiștii au identificat și analizat o componentă a zonei Ramsar „Nistrul de Jos”, arta meșteșugăritului în cioplirea lemnului în satul Copanca, Biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Căușeni, vinăria Gogu, un complex turistic (lac, foișoare, case turistice, podgorii, livezi, spaţiu amenajat pentru animale și păsări de curte), Muzeul de etnografie și istorie din Căușeni, Mănăstirea Marta și Maria, muzeul „Alexei Mateevici” din satul Zaim, complexul muzeal „Călugărul Ioan Zlotea”, Vinăria Sălcuţa etc.

Atât orașul, cât și raionul consideră turismul ca una dintre priorităţile de dezvoltare, menţionate și în Planurile de dezvoltare economică locală. Autorităţile locale, împreună cu experta, au examinat mai multe idei pentru dezvoltarea formelor de turism existente sau care au potenţial de dezvoltare.

De asemenea, se intenţionează să fie create câteva rute turistice pentru drumeţii, să fie organizate festivaluri cu specific local, să fie elaborate materiale promoţionale și să fie creată o pagină web pentru destinaţiile și serviciile turistice din raionul Căușeni.

Mihaela Ţăranu, stagiară M4EG, a făcut vizite similare în l ocalităţile Criva, Selemet și Lalova pentru a discuta cu actorii locali și pentru a identifica potenţialul turistic la nivel local. Toate vizitele s-au finalizat cu o analiză a destinaţiei, care include: (1) situaţia curentă (evaluarea potenţialului turistic, puncte de vânzare unice, forme de turism care pot fi dezvoltate și scenarii preferabile bazate pe interviurile realizate); și (3) recomandări despre cum poate fi atins viitorul preferat. Analiza, sub formă de document, a fost transmisă autorităţilor publice locale, în baza căreia pot fi implementate Planurile de Dezvoltare Economică Locală.

Persoana de contact: Lilian Danilov, Coordonator de Ţară în Moldova, Secretariatul M4EG, l.danilov@m4eg.eu