Skip to main content

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA INFORMAŢIA PUBLICĂ ȘI STANDARDELE UE ÎN ACEST DOMENIU: ATELIER DE LUCRU CU PARTICIPAREA DEPUTAŢILOR DIN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

La data de 25 ianuarie, echipa proiectului finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătăţirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova”, reprezentată de liderul echipei Primož Vehar, fost șef al Secretariatului Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Parlamentului Sloveniei și Dawid Sześciło, academician și expert internațional în domeniul administrației publice din Polonia, a susținut un atelier de lucru privind reformele necesare în domeniul accesului la informația publică în Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Parlamentul Republicii Moldova, la care au participat membrii diverselor comisii parlamentare, precum și angajați ai Parlamentului.

Discuţiile s-au axat pe principalele deficienţe ale cadrului legislativ și ale practicii actuale, cum ar fi:

◊ Garanții insuficiente privind transparența proactivă – domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie divulgate în mod proactiv este foarte limitat și în mare parte descris, în comparație cu alte țări;

◊ Procedura de recurs care nu asigură căi de atac eficiente împotriva refuzului de acces la informațiile publice sau a tăcerii administrative – procedura în mai multe etape, inclusiv recursul administrativ intern (la conducerea superioară a deținătorului de informații sau la un organism superior) nu este eficientă în asigurarea accesului rapid la informații;

◊ Lipsa unui mecanism eficient și eficace de impunere a sancțiunilor pentru încălcarea dreptului la informare;

◊ Reglementarea neclară a taxelor de acces la informații;

◊ Absența unor responsabilități clar alocate pentru monitorizarea situației în domeniu, promovarea transparenței și desfășurarea activităților de inspecție independentă; și

◊ Lipsa unui regulament privind reutilizarea informațiilor din sectorul public care să pună în aplicare standardele UE în această privință.

Pentru a remedia aceste deficiențe, trebuie elaborată o nouă lege privind accesul la informațiile publice, pe baza analizei celor mai bune standarde și practici internaționale. De asemenea, ar fi necesar să se ia în considerare crearea unui organism de supraveghere independent în domeniul transparenței. Adoptarea noii legislații și a reformei instituționale ar trebui să fie însoțite de cursuri de formare și de alte forme de sprijin pentru funcționarii publici și alți membri ai personalului instituțiilor publice.

Proiectul a oferit un sprijin considerabil pentru pregătirea noului cadru legislativ și instituțional de îmbunătățire a transparenței. S-a propus organizarea unui eveniment internațional, în cadrul căruia experți din alte țări (în special din Balcanii de Vest și din țările din Europa Centrală și de Est) ar putea prezenta experiența lor în ceea ce privește creșterea transparenței organismelor publice. Ca pași următori, s-a sugerat colectarea de feedback din partea organizațiilor societății civile și a mass-mediei sub forma unei mese rotunde, examinarea experiențelor și practicilor țărilor de la care Republica Moldova ar putea învăța în domeniul accesului la informațiile publice, precum și sprijin deplin în elaborarea și implementarea noii legislații privind accesul la informații.

Participanții la atelier au subliniat necesitatea promovării unei transparențe proactive și a înființării unui organism de supraveghere independent pentru o monitorizare și o reglementare adecvată în domeniul accesului la informațiile publice. Aceștia au subliniat, de asemenea, necesitatea revizuirii cadrului legislativ actual în acest domeniu, care ar favoriza transparența instituțiilor publice.

Aceste idei au fost apreciate de Parlamentari și de reprezentantul Ministerului Justiției. Participanții au subliniat că reforma în acest domeniu este necesară. Parlamentarii și Ministerul Justiției și-au exprimat disponibilitatea de a colabora la elaborarea noului cadru legislativ.

Acest eveniment a fost succedat de consultări cu organizațiile societății civile și cu mass-media, precum și de continuarea activității conceptuale privind modificările legislative necesare în cooperare cu grupul de lucru înființat de Ministerul Justiției.

Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” are drept scop creșterea capacităților Guvernului Republicii Moldova și a altor instituții naționale cheie în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Activitatea proiectului este structurată în 4 componente care contribuie la îmbunătățirea în continuare a dialogului politic structurat cu societatea civilă, la îmbunătățirea mecanismelor de elaborare a politicilor pentru bugetarea adecvată a documentelor strategice, la susținerea procesului de aproximare juridică prin acordarea de expertiză tehnică și consolidarea capacităților, precum și la modernizarea sistemelor IT în administrația publică care sprijină implementarea Acordului de Asociere. Proiectul este implementat de un consorțiu condus de DAI – Human Dynamics pentru o perioadă de implementare de cinci ani.