Skip to main content

23 de jurnaliști de investigație și analiști de verificare a integrității au fost instruiți în cercetarea cazurilor de mare corupție și verificarea integrității actorilor din justiție

23 de jurnaliști de investigație și analiști de verificare a integrității au fost instruiți

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), a organizat, la 22-23 februarie 2024, un atelier de lucru în cadrul proiectului #JustițiePentruMoldova pe subiectul investigațiilor independente ale cazurilor de corupție la nivel înalt și verificări ale integrității actorilor din domeniul justiției.

Participanții la atelierul #JustițiePentruMoldova au beneficiat de o instruire personalizată privind tehnicile, metodele și instrumentele de efectuare a verificărilor de integritate a actorilor din sectorul justiție (judecători, procurori și membri ai organelor de autoadministrare).

În cadrul primei zile a instruirii, participanții au avut posibilitatea să afle mai multe despre elementele cheie ale procesului de verificare a actorilor din justiție (judecători și procurori). De asemenea, a fost explicat rolul crucial al societății civile în acest proces, având în vedere practicile și experiența altor țări, în special al Ucrainei și Albaniei. În plus, au fost explicate criteriile de evaluare a integrității actorilor din justiție, cuprinzând atât cerințele de integritate etică, cât și cele de integritate financiară.

Instruirile din cea dea a doua zi au fost axate pe cadrul legal pentru colectarea de informații, în special, sesiunea s-a concentrat pe tipul de informații care pot fi solicitate, modul de solicitare a informațiilor, regulilor de recepționare a informațiilor, refuzului și respingerii cererii. În plus au fost explicate, căile de atac disponibile împotriva refuzului sau respingerii accesului la informații. Totodată, au fost abordate aspectele legate de procesarea informațiilor și de gestionarea riscurilor juridice.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a IPRE. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene.