Skip to main content

Mai multe autorități locale din Moldova se alătură Inițiativei M4EG pentru a promova creșterea economică locală

Alte câteva autorități locale au aderat la Inițiativa Primari pentru Creștere Economică pentru o dezvoltare economică mai bună la nivel local și pentru o cooperare mai strânsă  cu sectorul privat. Din aceste considerente, o sesiune de inițiere referitor la abordările Inițiativei M4EG a avut loc pe 13-14 noiembrie 2018 pentru noii semnatari. Reprezentanți din nouă primării și consilii locale au participat la eveniment, unde primari, viceprimari, secretari ai Consiliilor Locale și alții din personalul autorităților locale au participat activ la eveniment pentru a elabora Planul de Dezvoltare Economică Locală (PDEL).

Ca rezultat al acestui proces, fiecare autoritate trebuie să creeze un Parteneriat de Dezvoltare Economică Locală, care include actori de dezvoltare economică locală și alte părți interesante relevante și servește drept platformă de comunicare și dialog pentru sectoarele public-privat, cu implicarea societății civile, de asemenea. Parteneriatul de Dezvoltare Economică Locală joacă un rol cheie în asigurarea includerii și participării actorilor locali în procesul de luare a deciziilor pentru creșterea economică. Fiecare autoritate participantă va elabora o analiză detaliată a economiei locale, inclusiv analiza SWOT, va cădea de acord asupra viziunii pe termen lung a localității, va defini obiectivele pentru următorii doi ani și, de asemenea, va propune un Plan de Acțiuni pentru a le atinge.

Noii semnatari primesc statutul de Membru Junior și, în funcție de angajamentele asumate, trebuie să elaboreze un PDEL și să-l depună pentru evaluare către Secretariatul M4EG în maximum 12 luni de la data aderării. Dacă PDEL primește aprobare din partea experților independenți, municipalitățile vor deveni Membri Activi și vor începe implementarea Planurilor. Membrii Activi trebuie să asigure implementarea a cel puțin 70% din acțiuni scrise în PDEL pe parcursul anilor 2019-2020.