Skip to main content

Misiunea Înalților Consilieri UE: dezbateri publice privind strategia de reformă a administrației publice

În perioada 28-29 noiembrie, la Chișinău, au avut loc lucrările conferinței dedicate consultărilor cu privire la conceptul Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova. În calitate de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat în actualizarea cadrului strategic și de politică al reformei administrației publice, iar Conferința își propune să avanseze procesul de consultare a Strategiei prin inițierea unui dialog larg și deschis asupra tuturor componentelor Strategiei de reformă a administrației publice. O atenție deosebită este acordată opțiunilor de reformă administrativă și soluțiilor pentru creșterea capacităților administrațiilor publice locale (APL). 

Prin procesul de dezbatere publică se urmărește îmbunătățirea Strategiei prin consultări extinse cu actorii locali – reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, inclusiv reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), experții naționali și internaționali și reprezentanții sectorului asociativ. 

La deschiderea evenimentului, Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat: „În primul rând, administrația centrală trebuie să fie mai eficientă. Avem nevoie de un cadru legal și instituțional simplu, clar și transparent. Trebuie să eliminăm suprapunerile de competențe între instituții și să asigurăm o coordonare interinstituțională, sinergii mai bune între toate structurile centrale. Este un imperativ dictat nu doar de exigențele integrării europene, dar și de angajamentul nostru de a cheltui banul public eficient și strict în folosul oamenilor,” a conchis Prim-ministra. 

La rândul său, Ambasadorul UE în Moldova, Jānis Mažeiks, a menționat perioada importantă prin care trece Republica Moldova în calea sa europeană: „Reforma administrației publice este unul din procesele care vor demonstra maturitatea societății moldovenești, a actorilor săi politici și sociali. Scopul reformei este o administrație publică eficace și eficientă, cu funcționarii publici profesioniști, competenți, independenți, care prestează servicii accesibile în beneficiul tuturor cetățenilor, atât la nivel central, cât și local.” 

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, a accentuat: „Descentralizarea și reforma administrativ-teritorială este necesară nu doar pentru cetățeni – având în vedere fragmentarea și capacitățile fiscale limitate ale autorităților publice locale. Aceasta e necesară, în special pentru autoritățile publice locale. Autoritățile locale fragmentate dispun de capacități limitate în furnizarea serviciilor calitative pentru cetățeni. Democrația locală, autoguvernarea locală nu înseamnă doar a fi aproape de oameni, ci și a avea puterea de a schimba realitățile. În ceea ce privește alocarea resurselor de la nivel central la nivel local, aceasta ar trebui făcută pe baza unor criterii stricte și transparente, pentru a evita inegalitățile și tensiunile.” 

Pe parcursul a două zile, sunt prezentate liniile directoare de reformă în administrația publică în următorii ani în condițiile noilor cerințe determinate de procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și ale angajamentului țării de a le implementa. 

Având în vedere complexitatea subiectelor abordate, suportul acordat Guvernului Republicii Moldova de către partenerii de dezvoltare este confirmarea deschiderii acestora de a sprijini eforturile Moldovei în avansarea procesului de consultare și implementare a Strategiei de reformă a administrației publice și de consolidare a parcursului european al țării. 

Conferința este organizată cu suportul Uniunii Europene, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și s-a desfășurat timp de două zile, pe 28 și 29 noiembrie 2022. 

Proiectul Strategiei de reformă a administrației publice poate fi consultat la https://particip.gov.md/ro/download_attachment/17480

Conferința poate fi urmărită pe platforma Privesc.eu.