Skip to main content

O delegație a Parlamentului Republicii Moldova s-a familiarizat cu rolul Parlamentului Republicii Croația în procesul de aderare la UE

În perioada 13-15 decembrie 2022, proiectul finanțat de UE: „Sprijin pentru dialog politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” în parteneriat cu Secretariatul Parlamentului Moldovei a organizat o vizită de studiu în Parlamentul Croației. 6 membri dintre angajații comisiilor parlamentare, departamentului juridic și Cabinetul Președintelui s-au familiarizat cu rolurile Parlamentului Republicii Croația în negocierile de aderare la UE, procesul de armonizare a legislației, cooperarea dintre Parlament și Guvern și monitorizarea și raportarea angajamentelor legate de UE.

În mod special, vizita de studiu a oferit posibilitatea membrilor delegației să se familiarizeze cu rolurile și responsabilitățile Comisiei Parlamentare pentru Afaceri Europene. Parlamentul croat a înființat Comisia pentru Afaceri Europene în 2000, cu un an înainte de a semna Acordul de stabilizare și asociere. Comisia monitoriza procesul de armonizare a cadrului juridic al Republicii Croația cu acquis-ul Uniunii Europene în baza Programului guvernamental de armonizare a legislației.

Menținerea consensului politic legat de aderarea la UE și informarea publicului larg, a societății civile și a presei cu privire la procesul de integrare europeană a fost o altă sarcină a Parlamentului croat. În acest sens, Parlamentul Republicii Croația a înființat Comitetul Național de monitorizare a negocierilor de aderare format din Președintele și Vicepreședintele Parlamentului, cinci membri ai Parlamentului din majoritatea guvernamentală și cinci din opoziție, reprezentanți ai mediului academic și Asociației Angajaților. Până în prezent, Comisia pentru Afaceri Europene este condusă de domnul Domagoj Hajduković, deputat din partidul de opoziție. Investiția în diplomația parlamentară în timpul procesului de aderare a fost unul dintre aspectele subliniate în mod deosebit de Președintele Comisiei.

Procesul de aliniere legislativă la acquis-ul UE a implicat dezvoltare la nivel organizațional și adaptare la toate nivelurile guvernului central. Pentru a asigura un proces de armonizare eficient, Parlamentul Republicii Croația și-a revizuit Regulamentul de Proceduri. Astfel, pentru actele legislative necesare pentru armonizare cu legislația UE prezentate de Guvern, Parlamentul Republicii Croația a aplicat o procedură rapidă, adoptându-le într-o singură lectură. Înainte de aprobare, Comisia pentru Afaceri UE avea sarcina de a efectua o verificare a compatibilității legislației propuse.

Subiectele dezbătute și în timpul vizitei au inclus: mecanismul național de coordonare a UE, documentele de planificare utilizate pentru transpunerea acquis-ului UE, rolul misiunii croate pentru UE în procesul de aderare și instrumentele informatice care facilitează procesul.

Membrii delegației Republicii Moldova au apreciat foarte mult vizita de studiu. La întoarcerea în Moldova, membrii delegației au întocmit un raport comun privind vizita de studiu și l-au partajat la nivel intern pentru informarea altor membri ai personalului parlamentar interesat de subiecte legate de UE.

Suntem siguri că această vizită va influența pozitiv discuțiile interne din cadrul Parlamentului Republicii Moldova cu privire la modul de modificare a propriului regulament de proceduri și de pregătire eficientă pentru rolul nou și cu un nivel sporit de implicare în ceea ce privește controlul acestora în perioada de preaderare. Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că rolul de control al Parlamentului croat este doar una dintre posibilitățile pe care le-au folosit parlamentele naționale în perioada de preaderare. Viitorul proiect de înfrățire finanțat de UE pentru Parlamentul moldovenesc este planificat să înceapă la sfârșitul anului 2023 sau începutul lui 2024, oferind sprijin suplimentar și facilitând schimbul de bune practici în exercitarea rolului constituțional în mod eficient.

Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialog politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” are drept scop sporirea capacităților Guvernului Republicii Moldova și a altor instituții cheie de nivel național în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova.