Skip to main content

Oportunități de finanțare pentru mai multe localități din Republica Moldova

23 Grupuri de Acțiune Locală (GAL), cu suportul Solidarity Fund PL în Moldova și al Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova, au lansat apeluri de finanțare pentru reprezentanții sectorului public, antreprenorial și civic ce activează în micro-regiunea lor.

Scopul apelului este de a contribui la dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de trai al populației din teritoriul GAL în baza abordării LEADER*. Locuitorii a peste 200 de sate din Republica Moldova au putut accesa granturi oferite de cele 23 GAL-uri pentru ideile ce țin de (i) consolidarea și diversificarea economiei rurale, (ii) îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii publice, (iii) protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural local. 

GAL-urile vor oferi granturi mici de la 20,000.00 MDL până la 120,000.00 MDL per proiect pentru susținerea inițiativelor care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL. Se estimează finanțarea a aproximativ 8 – 15 idei de proiecte per GAL, ceea ce la nivel național va constitui aproximativ 250 micro-proiecte. Grupurile de Acțiune Locală dispun de un buget ce variază între 625,000.00 MDL și 875,000.00 MDL, bani oferiți de Uniunea Europeană și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020.

Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale din cadrul Grupurilor de Acțiune Locală este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 al proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.